כיצד ניתן למחוק רישום במשטרה? לאחד מכל שמונה אזרחים במדינת ישראל קיים רישום משטרתי או כפי שנקרא בלשון העם "תיק" במשטרה. מהו רישום משטרתי, איך הגענו למצב זה ומה יכול מי שיש לו רישום משטרתי לעשות?


אילו רישומים מנהלת משטרת ישראל?


משטרת ישראל מנהלת, על פי החוק, שני מאגרי מידע אודות הליכים פליליים והמעורבים בהם: האחד הוא המרשם הפלילי ובו רישום של ההליכים המשפטיים שהסתיימו בהגשת כתב אישום וללא זיכוי.


המרשם הפלילי כולל את המידע אודות הרשעות ועונשים של בתי משפט ובתי דין בפלילים, צווי מבחן, צווים לביצוע עבודות לתועלת הציבור ועוד. השני הנו רישום משטרתי הכולל רישומים של המשטרה אודות חקירות המתנהלות (תיק מב"ד = ממתין לבירור דין) ותיקי חקירה שנסגרו ללא הגשת כתב אישום.


גם אדם נורמטיבי עשוי להיות בעל רישום משטרתי אם נחקר במשטרה כנער על מעשה של משובת ילדות כגון עישון סמים, נהיגה ללא רישיון, מעורבות בקטטה ועוד, או שנחקר כאדם בוגר עקב אירוע חד פעמי בעקבות סכסוך שכנים, סכסוך משפחתי ועוד.


גם אם התיק נסגר ללא העמדה לדין פלילי, ללא קשר לסיבת הסגירה, הרישום המשטרתי נשאר ויופיע במרשם הפלילי של האדם לנצח, אם לא יפעל למחיקתו - מאמר זה מלמד כיצד ניתן למחוק רישום בגין מקרים מסוג אלו.


הרישום המשטרתי מהווה כתם שחור על שמו הטוב של האדם עשויות להיות לו השלכות שליליות על יכולתו של האדם להתקבל לעבודה, להחזיק ברישיון נשק ועוד, לכן כדאי מאוד לפעול למחיקתו.


כיצד ניתן למחוק את הרישום המשטרתי?


כל אדם יכול לפנות למשרת ישראל בבקשה למחוק את הרישום כנגדו. הסכמת הגורם המוסמך למחוק את הרישום מותנת במספר מבחנים:


א. משך הזמן אשר עבר ממועד האירוע:


לגבי בגיר (מי שמלאו לו 18 בעת קרות האירוע) צריך שיעברו לפחות 10 שנים בעבירות מסוג פשע (עבירות שהעונש עליהן למעלה משלוש שנים) או 7 שנים בעבירות מסוג עוון (עבירות שהעונש עליהן בין שלושה חודשים לשלוש שנים).


לגבי קטין (מי שטרם מלאו לו 18 בעת קרות האירוע) צריך שיעברו לפחות 7 שנים בעבירות מסוג פשע או 5 שנים בעבירות מסוג עוון.


ב. כמות הרישומים של המבקש.


ג. מהות העבירות אשר מיוחסות למבקש ומידת חומרתן.


ד. צרכי המשטרה בשמירת הרישום.


את הבקשה כאמור צריך לבקש האדם עצמו כשהוא יכול להגישה באמצעות עורך דין. לבקשה רצוי מאוד לצרף המלצות, תעודות על הישגים אישיים וחברתיים ונימוק מדוע חשובה מחיקת הרישום עבור המבקש.


לסיכום, רישום משטרתי הנו כתם על שמו הטוב של אדם ועשוי להוות לו למכשול בעתיד. לכן, השלמה עם מצב זה אינה נכונה. נכון וראוי לפעול על מנת למחוק אותו ומומלץ לעשות זאת באמצעות עורך דין המתמצא בתחום.