שני חוקים יחדיו מגנים בשילוב על הזכות לפרטיות ועל מניעת פגיעה על רקע מיני של כל אדם במדינת ישראל בכלל ושל כל חייל וחיילת בפרט: החוק הראשון הוא החוק להגנת הפרטיות הקובע כי אסור לאדם לפגוע בפרטיות של זולתו ללא הסכמתו.


לשם השגת מטרה זו מגדיר החוק איסור הכולל בין היתר לבלוש או להתחקות אחרי אדם באופן העלול להטרידו, לצלם אדם כשהוא ברשות היחיד, לפרסם תצלומו של אדם ברבים בנסיבות שבהן עלול הפרסום להשפילו או לבזותו, את פרסומו או מסירתו של דבר שהושג בדרך של פגיעה בפרטיות וכן איסור על הפרת חובת הסודיות לעניין פרטים אישיים שנמסרו לו על ידי אדם אחר.


החוק השני הוא החוק להטרדה מינית הקובע, בין היתר, כי פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם, המתמקד במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו ולא ניתנה הסכמתו לפרסום, מהווה עבירה שעניינה הטרדה מינית.


פירושו של דבר, שהחוק אוסר על הפצה של כל תמונה או סרטון המתמקד במיניותו של אדם, ללא הסכמתו של אותו אדם, וזאת באמצעות המחשב או הטלפון החכם והתוכנות הקיימות בהם אינסטגרם, ווטסאפ, פייסבוק, יוטיוב ואחרות. החוק מפרש כי הכוונה ב"תצלום סרט או הקלטה" כוללת גם עריכה או שילוב של כל אחד מהם, ובלבד שבנסיבות העניין ניתן לזהות את האדם.


עבירות על חוקים אלו כוללות קשת רחבה של מקרים, החל בעבירות עם כוונה לפגיעה כגון הצצה וצילום במקלחות, או בחדרי המגורים וכיוצא באלו, אבל גם צילומים שנעשו באקראי או כדרך של הלצה. הפצת התמונות או הסרטונים, הן על ידי המצלם והן על ידי מי שקבל אותם והעביר הלאה, הנה עבירה הנחשבת חמורה מאוד, אולם נעשית בדרך כלל ללא הבנת חומרת המעשה.


מהו הייחוד בצורך ובהגנה על הפרט בצה"ל?


בצה"ל, ארגון אשר השירות בו בצוותא נכפה על החיילים והחיילות, כולל שהייה, עבודה ופעמים רבות גם מגורים באותו מחנה, נוצרים מצבים המולידים הזדמנויות רבות לפגיעה בפרטיות ולפגיעה על רקע מיני ולכן מחויב צה"ל לשימת לב מיוחדת לשמירה על הפרטיות ולסביבת עבודה מכבדת.


לפיכך ניתן בצה"ל דגש מיוחד לגבי עבירות אלו וכנגד מי שעבר אותן מוגשים כתבי אישום חמורים לבית הדין הצבאי. פסקי הדין הניתנים כוללים מספר חודשי מאסר וגוררים רישום פלילי לחייל עובר העבירה. בגזרי הדין מודגש הכיעור במעשים אלו והפגיעה בכבוד נפגעי העבירה ובלכידות היחידה.


לצד היותן של עבירות בתחומים אלו פליליות הן מהוות גם עוולה אזרחית והנפגעים או הנפגעות יכולים לתבוע את הפוגעים תביעות נזיקיות אזרחיות.


אילו הגנות קיימות גם לחשוד בעבירות אלו?


יחד עם זאת עשויה להיות לנאשם בעבירה מסוג זו הגנה טובה אם הפרסום נעשה בתום לב, למטרה כשרה, או שבפרסום יש עניין ציבורי במצדיק אותו וכאשר הפרסום אינו כוזב ואינו מהווה ביקורת על בעל תפקיד בקשר לתפקידו והפרסום לא חרג מתחום הסביר לשם הסגת מטרתו. כמובן ישנן הגנות נוספות מסוימות לפי המקרה.


בשל החומרה שצה"ל מייחס לעבירות אלו ובשל מורכבות החוק בעניין זה מומלץ כי כל מי שנחשד בעבירות מסוג אלו, יפנה בהקדם לייעוץ משפטי אצל עורך דין המתמצא בתחום.