מי נדרש לסיווג בטחוני? מועמדים לשירות בטחון וכן מפקדים וחיילים המשרתים בצה"ל נדרשים לעתים לעבור בדיקה והתאמת סיווג בטחוני לקראת שיבוץ בתפקיד החושף אותם למידע סודי או לצורך קידום.


כך, למשל, חייב כל חייל המתמיין לשירות בחיל המודיעין וביחידות מסווגות רבות נוספות, לעבור סיווג בטחוני כתנאי לשיבוץ וכל קצין העולה לדרגת סגן אלוף או לדרגה בכירה יותר, חייב בבדיקת פוליגרף כתנאי לעליה בדרגה.


מטרת הבדיקה של ההתאמה הביטחונית הנה לאתר אנשים שמשתמשים או שהשתמשו בסמים, שבצעו עבירות פליליות, החברים בארגונים לא חוקיים או המחזיקים בתפיסת עולם קיצונית, משרתי צבא שמסרו מידע לגורם בלתי מורשה וכיוצא באלו, מי שעשוי שלא לשמור סוד או להיות נתון ללחצים ועוד.


מי שאינו מתאים מבחינה זו, לא יקבל סיווג בטחוני ולא ייחשף למידע מסווג וזאת במטרה להגן על המידע המסווג מחשיפה.


כיצד ניתן לערער על קביעה של אי התאמה ביטחונית?


למרות החשיבות הרבה בשמירת סודות צבאיים, הרי שפעמים רבות ניתנת החלטה על אי התאמה ביטחונית ללא הצדקה. לכן, חשוב לדעת כי אם לאחר האבחון הוחלט כי למועמד לא ניתן סיווג כמתבקש או שסיווג קיים נלקח, קיימת אפשרות לערער על החלטה זו!


הערעור הנו בפני ועדת השגה, שהוקמה במיוחד לשם כך מכוח חוק שירות הביטחון הכללי, והרכבה כולל שופט מחוזי בדימוס ושני נציגי ציבור. את הערעור יש להגיש בתוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה על הפסילה באמצעות הגשת כתב השגה, שצריך לכלול את הפרטים הבאים:


א. שם ופרטיו של המערער ופרטיו של עורך הדין המייצג במידה ויש, וכן כתובת לקבלת דואר.


ב. התאריך בו התקבלה ההודעה בדבר אי ההתאמה הביטחונית.


ג. עיקרי העובדות והנימוקים עליהם מבוסס הערעור.


ד. פירוט מה מבקש המערער מוועדת ההשגה.


ה. ייפוי כוח של עורך הדין המייצג, במידה ויש.


כתב ההשגה צריך להיות חתום ויש לצרף אליו תצהיר מאומת על ידי עורך דין לאימות העובדות שפורטו בערעור, וכן עותק מהודעת אי ההתאמה הביטחונית וכל מסמך או ראיה נוספים הדרושים לתמיכה בערעור.


לסיכום, לסיווג הביטחוני עשויה להיות השפעה מהותית לגבי שיבוץ וקידום בצבא. לכן, במידה וקבלתם הודעה על אי התאמה ביטחונית ואתם סבורים שההחלטה שגויה, דעו כי ניתן לערער על הודעה על אי התאמה ביטחונית!


ליווי וייצוג של עורך דין המתמצא בהליך ובטענות האפשריות הרלוונטיות לתקיפת ההחלטה, ושידע להציג את הטענות באופן מסודר ונכון, עשוי לסייע מאוד לסיכויי הצלחת הערעור.