ניתוח פסק הדין שסימונו ז"י (מחוזי) 126/19 התובע הצבאי נ' רס"ל מ'.


רס"ל מ' הורשע על ידי בית הדין הצבאי, על פי הודעתו ובמסגרת הסדר טיעון, בשלוש עבירות של התנהגות שאינה הולמת בגין שקיים מערכת יחסים אינטימיים הכוללת יחסי מין, עם שלוש חיילות הכפופות לו. רס"ל מ' נידון להורדה לדרגת סמל, 21 ימים של מאסר לריצוי בדרך של עבודות צבאיות ופיצוי בסך 3000 שקלים לאחת החיילות.


העובדות


החקירה נפתחה לאחר שרב"ט ע' נתפסה על ידי מצ"ח כאשר השתמשה בסמים מסוכנים ולהגנתה סיפרה לחוקרים כי השימוש בסמים נעשה על רקע היותה נפגעת עבירה מאחר ונוצלה על ידי מפקדה שקיים עמה יחסי מין.


בחקירתה טענה רב"ט ע' למערכת יחסים של ניצול כאשר מפקדה רס"ל מ', מנצל את מעמדו ודורש ממנה לקיים עמו יחסי מין ושתבצע בו מין אוראלי, לעתים תוך כפיה באמצעות הפעלת כוח, וכן שולח לה תמונות אינטימיות. בעקבות תלונתה נפתחה כנגד רס"ל מ' חקירת מצ"ח.


רס"ל מ' הודה בחקירתו כי קיים מערכת יחסים אינטימית עם רב"ט ע', אך טען כי מערכת היחסים הייתה פרי יוזמתה ואף הראה לחיזוק טענתו הודעות ששלחה לו בטלפון הנייד. רס"ל מ' הכחיש כי היה אלמנט של כפיה או ניצול כלפי רב"ט ע' ואף הוכיח שלא זכתה להטבה כלשהי או יחס מיוחד בעקבות מערכת היחסים שביניהם. בנוסף הוכיח רס"ל מ' כי מערכת היחסים הייתה קצרת מועד והסתיימה ביוזמתו.


בחקירתו הודה רס"ל מ' כי בעבר קיים מערכת יחסים אינטימית עם שתי חיילות נוספות, אשר היו בהסכמה הדדית ונמשכו תקופה ארוכה ואף לאחר שהחיילות השתחררו. אותן חיילות נחקרו ואישרו את גרסתו של רס"ל מ' ואף סירבו להגיש תלונה.


בעקבות ממצאי החקירה הודיעה הפרקליטות על כוונה להגיש כנגד רס"ל מ' כתב אישום, בכפוף לשימוע, בעבירות של בעילה אסורה בהסכמה, מעשה מגונה בהסכמה ובכפיה, הטרדה מינית והתנהגות בלתי הולמת.


לאחר שימוע, במהלכו שללנו את טענת הכפייה או הניצול, הראנו קשיים משמעותיים בראיות התביעה, והצגנו את המצב הנפשי הקשה אליו נקלע רס"ל מ', נאותה התביעה הצבאית להגיש במסגרת הסדר טיעון, כתב אישום מתוקן שעניינו עבירה של התנהגות בלתי הולמת בכל אחת משלוש מערכות היחסים שקיים רס"ל מ' עם חיילות תחת פיקודו.


השאלה המשפטית: אילו עבירות מתקיימות כאשר מפקד מקיים יחסי מין עם חיילת ומה רמת הענישה?


פרטי ההסדר והטעמים לו: נקבע כי רב"ט ע' יצרה תלות אישית ומקצועית ברס"ל מ', אשר הובילה לפיתוח רגשות מצדה כלפיו ואלו באו לידי ביטוי ברצון של רב"ט ע' למלא אחר בקשותיו ורצונותיו, והתקיימה מערכת יחסים מינית בתוך היחידה ומחוצה לה.


אולם, לא נמצאה עדות לניצול או כפיה מצדו של רס"ל מ' ואף לא נמצאה עדות שמערכת היחסים הובילה לקבלת הטבות כלשהן לרב"ט ע'. הובהר כי רס"ל מ' לא היה מודע למלוא חומרת מעשיו בעת שביצע אותם (אל אף שהיה צריך להיות מודע) וניתן משקל לעובדה שרס"ל מ' הנו נגד מצטיין, שעקב החקירה נקלע למצוקה נפשית קשה.


לגבי מערכת היחסים עם שתי החיילות הנוספות, הובהר גם כאן כי לא היו במערכת היחסים ניצול או כפיה וכי החיילות לא זכו להטבה כלשהי עקב מערכת היחסים.


לאור הבהרת המצב נאותה כאמור התביעה הצבאית להגיש, במסגרת הסדר טיעון, כתב אישום מתוקן הכולל סעיף אישום אחד של התנהגות בלתי הולמת לגבי כל אחת ממערכות היחסים שקיים רס"ל מ' עם חילות שהיו תחת פיקודו. העונש המוסכם כלל הורדה לדרגת סמל, 21 ימי מאסר לריצוי בדרך של עבודות צבאיות ותשלום קנס בסך 3000 שקלים לרב"ט ע'. כחלק מההסכם לא האריך רס"ל מ' את שירות הקבע והשתחרר משירות.


מה ניתן ללמוד ממקרה זה?


קיום יחסי מין בין מפקד לחיילת (וכמובן בין מפקדת לחייל) מהווה עבירה על פקודת הצבא ואם תתגלה תביא במקרים חמורים להעמדה לדין של המפקד בפני בית דין צבאי או קש"ב מיוחד ופיטורי המפקד משירות קבע.


אם מתקיים ניצול במערכת היחסים, למשל כאשר החיילת מקבלת הטבות או איום גלוי/סמוי, שבמקרה של סירוב ימנעו ממנה הטבות, הרי שהעבירה עשויה להיות בעילה אסורה בהסכמה או מעשה מגונה בהסכמה, הטרדה מינית והתנהגות בלתי הולמת - עבירות חמורות שגוררות עונשים חמורים ופיטורים משירות קבע.


חשוב להוסיף לעניין זה כי במקרים מעין אלו שוקלת התביעה מרכיבים נוספים כגון הפרש הדרגות והגיל בין המפקד לחיילת, אופי מערכת היחסים ועוד. במקרי קיצון, כגון המקרה של אל"מ עאטף זאהר ותא"ל אופק בוכריס, עשויה האשמה להגיע לכדי אונס, אם יתברר שיחסי המין היו ביוזמת המפקד ובמצב הדברים לא יכלה החיילת לסרב.


מפקד שמקיים יחסי מין עם חיילת חשוף לתביעה אזרחית מצידה כנפגעת עבירה. הסכמה מצד החיילת ליחסים ואפילו יוזמה מצידה למערכת היחסים, אינה מבטלת את היות המעשה עבירה חמורה!


לסיכום, מפקד המקיים יחסי מין עם חיילת הכפופה לו פיקודית עובר עבירה משמעתית חמורה ובמקרים מסוימים עשוי להיות מואשם בעבירה פלילית חמורה מתחום עבירות המין.


לפי הנחיות הרמטכ"ל וראש אכ"א מי שעובר עבירה בנושא יחסים מסוג אלו מפוטר משירות קבע. מי שעובר עבירה מסוג אלו חשוף לתביעת פיצויים אזרחית מצד החיילת.


גם אם היחסים היו ביוזמת החיילת ונדמים כמבוססים על אהבה ומתוך רצון מלא מצד החיילת, הרי שמדובר בעבירה חמורה.


המסקנה מכל אלו הנה להימנע מקשר שגורע במרחק הפיקודי הראוי בין מפקד וחיילת ובמקרה בו נקרא איש קבע לבירור או חקירה חשובה מאוד שייוועץ עם עו"ד המתמצא בתחום, אשר יוכל ללוות אותו ולעזור לך להציג את גרסתו באופן מסודר.