בהמשך לרוח של רפורמות אשר מנשבת בשנים האחרונות, חלו גם בשנת 2019 שינויים בתחום המשפט הצבאי והטיפול בנכי צה"ל, אשר יזמו הפרקליטות הצבאית, יחידת בתי הדין הצבאיים ואגף השיקום במשרד הביטחון. במאמר זה אפרט את השינויים המרכזיים:

 

שינוי דרך הטיפול בדו"חות תעבורה שניתנים למשרתי צה"ל בעת שנהגו ברכב צבאי


מהות השינוי: מעתה יתאפשר למשרת קבע שקיבל דו"ח תעבורה והוגש כנגדו כתב אישום לבית הדין הצבאי לתעבורה להישפט בהליך מהיר. בהליך זה תינתן למשרת הקבע האפשרות להודות בביצוע העבירה, לשלם קנס בלבד ובשיעור הדומה לקנס המוטל במערכת האזרחית, בלי להגיע לבית הדין ולנהל הליך משפטי מלא.


למשרתי החובה תינתן גם אפשרות לשלם קנס מופחת, אך לצדו פסילת רישיון נהיגה על תנאי. שינוי זה משווה למעשה את ההליך המשפטי שחל בתחום התעבורה בצבא, שהיה מחמיר עד כה, להליך המשפטי החל באזרחות.

 

הרחבת נוהל 'בית דין משלב'


נוהל בית דין משלב הוחל כניסוי בשנת 2018 ולפיו עריקים שמשך היעדרותם פחות מתשעה חודשים, יוכלו לחזור לשירות מיד לאחר שהסגירו עצמם, ומבלי לעמוד לדין בבית דין צבאי, ואם הוכיחו עצמם כמי שחזרו לשירות תקין לפרק זמן שנקבע, מבוטלים ההליכים הפליליים שהיו צפויים להינקט נגדם בעקבות העריקות.


לאור הצלחת הניסוי שהחל לגבי חיילי חיל האוויר וחיילי האגף הטכנולוגי לוגיסטי (אט"ל) הורחבה האפשרות לגבי כלל חיילי צה"ל.
בדרך זו מצליח צה"ל למנוע נשר של החיילים ולשלבם בשירות תורם, והחיילים זוכים לתמיכה להמשך שירותם ונמנע מהם מאסר ורישום פלילי.


ניהול התביעה של חייל באגף השיקום במשרד הביטחון


אגף השיקום מנהל את התביעות המגיעות אליו ממשרתי צה"ל וכוחות הביטחון באמצעות קצינות תגמולים. עד כה חולקו התיקים בין קצינות התגמולים בחלוקה אקראית לפי וויסות כמותי. החל מהשנה חל שינוי לפיו כל קצינת תגמולים מתמחה בתחום של פגיעה: פציעות, מחלות, נפש וכו', וכל פניה תופנה לקצינת התגמולים הממונה על תחום הפגיעה הנטענת.


לשינוי זה יתרון של התמחות מקצועית מחד, אך סרבול במקרה של פגיעה משולבת של מספר תחומים, מאידך.

 

תהליכי השינוי שחלו בשנה החולפת, הנוספים לתהליכים משמעותיים שחלו בשנים שקדמו לה, מלמדים כי תחום המשפט הצבאי הנו מומחיות הדורשת ידע ועדכון שוטף. לכן, ככול שהנכם זקוקים לסיוע משפטי בעניין צבאי עליכם לוודא כי שכרתם שירותיו של עורך דין העוסק ובקיא בתחום.


עודכן ב: 08/01/2020