בתאריך 7 ינואר 2020 נכנס לתוקף תיקון לחוק שירות ביטחון סעיף 17א', לפיו חייל חובה בעל פרופיל רפואי 24 יוגדר כלא כשיר זמנית לשירות וימשיך בשירותו הצבאי עד 180 ימים מרגע האבחנה, אלא אם יבחר להשתייך לר"מ ד', כלומר להשתחרר זמנית, עד תום תקופת אי כשירותו. מהות השינוי, הוא מתן אפשרות הבחירה לחייל, שנמצא בלתי כשיר רפואית לשירות באופן זמני שלא להשתחרר.

 

מהי יחידת המחלימים בצה"ל ולמי היא מתאימה?


בעקבות השינוי הנ"ל הוקמה בחיל הרפואה יחידה 8285 – "יחידת המחלימים" שנועדה לתת שירות רפואי לכל חייל רפואי בעל פרופיל 24. היחידה בנויה משני מרחבים: צפון-בירה ומרכז-דרום, בהתאם למקום המגורים של החיילים.


חייל בחובה שייקבע לו פרופיל רפואי 24 יוצב ביחידת המחלימים והוא ייחשב כחייל לכל דבר ועניין, אלא אם יבקש להשתחרר זמנית ולהיות מוצב בר"מ ד' עד תום זמניות הפרופיל, אז יקרא לעמוד בפני וועדה רפואית שתקבע את כשירותו ואם יחזור לשירות צבאי ומתי.


אם בתום תקופת אי כשירותו הזמנית, החייל יימצא כשיר לשירות ע"י הוועדה רפואית, הוא יועבר למיטב לתהליך מיצוי על פי צורכי צה"ל ולנוכח מגבלותיו הרפואיות. אם יימצא לא כשיר לשירות, ייקבע לו פרופיל 21 והוא ישוחרר מהשירות לצמיתות.

 

כיצד על החייל שקיבל פרופיל 24 לנהוג לאור השינוי?

 

השאלה העומדת אם כך בפני החייל שנמצא בלתי כשיר זמנית לשירות, היא האם כדאי לו להישאר בשירות במסגרת יחידת המחלימים או עדיף לו להשתחרר זמנית ולהיות מוצב בר"מ ד'.


התשובה במצב זה הנה מורכבת, הנתונים שונים מחייל לחייל ולא ניתן לקבוע באופן גורף המלצות לעניין זה. באופן עקרוני, חייל אשר עומד בפני שחרור יעדיף לסיים שירות מלא. וחייל, אשר הירידה בכשירות הרפואית אינה קשורה בקשר סיבתי מובהק לפציעה או מחלה בזמן ועקב השירות, והוא אינו יכול לתבוע את קצין התגמולים במשרד הביטחון להכרה בזכאות, עשוי להעדיף להישאר בשירות וליהנות מהטיפול הרפואי ביחידת המחלימים ומהמשכורת הצבאית.


לעומת זאת, חייל שהירידה בכשירות אירעה במהלך השירות ובאופן מובהק עקב השירות, עשוי להעדיף להשתחרר ובכך לרכוש את היכולת לתבוע בבקשה להכרה בזכאות את קצין התגמולים באגף השיקום של משרד הביטחון (תביעה כזו יכול להגיש רק מי שמשוחרר משירות), ולזכות בטיפול של משרד הביטחון (אט"ר) בשילוב אפשרי עם קופת חולים, וכן להגיש בקשה לתגמול טיפול רפואי (תט"ר), הגבוה משמעותית מהמשכורת הצבאית.


ישנם שיקולים רבים נוספים, הנוגעים לכל חייל באופן מסוים


על מנת לדעת באיזו דרך לבחור, מומלץ לחייל העומד לקראת ועדה רפואית שעתידה לקבוע לו אי כשירות זמנית לשירות, להיוועץ עם עו"ד המתמצא בתחום ויוכל להעריך עבורו את סיכויי התביעה, הסיכוי לזכות בתט"ר, ויוכל לפרוס בפניו את מלוא המשמעויות לפי המקרה המסוים שלו, ובמקרה הצורך אף יוכל להגיש עבורו את התביעה והבקשות לאט"ר ותט"ר באופן מקצועי ובמהירות הדרושה במקרים כאלו.