חוק הנכים קובע כי מי שנפצע או חלה ונותרה לו נכות, או שנכות קיימת אצלו החמירה במהלך ועקב השירות בצה"ל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר, או שירות בטחוני אחר, רשאי לתבוע לשם הכרה וזכאות את קצין התגמולים באגף השיקום של משרד הביטחון.


החל מתאריך 27.4.2017 שונה החוק באופן בו משרתי הקבע בצה"ל וזאת מעבר לחצי שנת הקבע הראשונה, וכן המשרתים במשטרה, שירות בתי הסוהר וגורמי הביטחון הנוספים, שאינם חיילי חובה, יכולים לתבוע רק במקרה שהפציעה אירעה במהלך ועקב פעילות מבצעית או אימונים לקראת פעילות מבצעית, ובכל מקרה אחר עליהם להגיש את התביעה לביטוח לאומי.

 

התנאים להכרה בזכאות לנכות הם מצטברים


חשוב לציין כי התנאים הנם מצטברים. כלומר, לא די בכך שהפגימה, קרי הנכות, נוצרה או החמירה במהלך השירות בצבא, צריך שיהיה קשר סיבתי בין הפציעה/מחלה או ההחמרה לשירות הצבאי במידה של וודאות. צריך גם שתהיה נכות, שהיא מגבלה תפקודית גופנית או נפשית שתיוותר עקב הפציעה או המחלה. כלומר, פציעה או מחלה, שנרפאה מבלי שהותירה נכות, אינה מהווה עילה לתביעה, אף אם במהלך השירות חוויתם בגינה סבל ומגבלות.


את התביעה יכול להגיש מי שסיים שירות חובה, אם בתום שירות, אף אם נכנס לשירות קבע, ואם שחרור קבוע או זמני עקב הפציעה, ובלבד שלא חלפו למעלה משלוש שנים מיום השחרור, אז חלה התיישנות. לעניין התיישנות קיימים מספר חריגים, למשל במקרה של חבלה רשומה או פוסט טראומה, פציעה אשר מי שסובל ממנה לא תמיד מודע לכך ולפיכך נמנע ממנו להגיש תביעה.


 

מקרים חריגים בהם ניתן לתבוע גם כאשר לא עומדים בקריטריונים


לקריטריונים בדבר הזכאות להכרה יש חריגים. כך, למשל, אם נפצעתם במהלך השירות אולם לא עקב השירות – למשל בעת חופשה, תוכלו לתבוע את משרד הביטחון להכרה בזכאות אם שיעור הנכות הוא מעל 20%. דוגמא נוספת היא בקשה להכרה 'לפנים משורת הדין', תביעה בדרך בה אפשר לנקוט במקרה של מחלה קשה המובילה לשחרור מהצבא. במקרים אלו נוהג משרד הביטחון להכיר בחייל, לתקופה מוגבלת, לפנים משורת הדין, על מנת לאפשר המשך טיפול בו כולל דמי קיום ומענה לצרכים נוספים הנובעים מהמחלה.

 

 

מקרים חריגים בהם לא ניתן לתבוע גם כאשר עומדים בקריטריונים


במקרים שבהם ניתן לתבוע את ביטוח לאומי או חברת ביטוח, למשל במקרה של פציעה בחופשה, אם הוגשה תביעה כאמור לא ניתן לתבוע גם את משרד הביטחון, לפי העיקרון שעל אותה נכות לא ניתן לתבוע פעמיים ולכן על התובע לעשות בחירת זכויות. כאשר חריג לעניין זה היא תביעה לפנים משורת הדין, בה ניתן לתבוע במקביל את ביטוח לאומי.


 

סיכום


תביעה להכרה בזכאות הנה תביעה משפטית מורכבת, אשר עיקרי תנאי הסף להגשתה פורטו במאמר קצר זה ונדרשים להוכחה במסגרת ההליך. במציאות המורכבת חשוב להיוועץ בעורך דין המתמצא בתחום ובעת הצורך להיעזר בו להגשת התביעה וייצוג בהליך.