לפני מספר ימים פורסם על ידי המשרד לשיווין חברתי שממשלת גרמניה הכירה ב-20 ערים ברומניה כגטאות פתוחים. המדובר על ערים בעיקר באזור צפון מזרח רומניה: יאסי, בוטושאן, בקאו, בוזאו, ברלד, גלץ, טרגו מורש, טקוץ, פייטרה ניימץ, ווסלוי, אלבה יוליה, קונסטאנצה, טרגו ניימץ, הרלאו,, פוקשאן, רומן, רומניקו סארארט, שטפנשט, קריובה, פאשקן.


להכרה זו משמעות רבה אשר מקנה מספר זכויות חדשות לקבלת פיצויים ליהודים שנולדו, חיו או הוגלו לערים אלו בתקופת מלחמת העולם השנייה.


קבלת פנסיה סוציאלית מגרמניה


הזכות לקבלת פנסיה זו מהמוסד לביטוח סוציאלי הגרמני מותנית בקיומם של מספר קריטריונים:

 

  • מי שנולד בן השנים 1910-1928
  • ושעבד באותן ערים שהוכרו כ"גטאות פתוחים" בעבודות תמורת תשלום / תמורה כלשהי - (בגדים, אוכל, תלושי מזון, הטבות, שכר) ויודגש שלא מדובר במי עבד בכפייה וללא תשלום.

יהיה זכאי לקבלת פנסיה של 100-200 יורו לחודש שתשולם רטרואקטיבית החל משנת 1999 ואילך.


במקרה שמדובר באנשים אשר מתאימים לקריטריונים אלו אך אינם בחיים יותר, יורשיהם יוכלו "להיכנס בנעליהם" - כלומר לתבוע במקומם ובשמם את הפיצוי הרטרואקטיבי הזה ובתנאי שאותם ניצולים נפטרו אחרי חודש יוני 2002.


בשל ההגבלות שהוטלו על ידי ממשלת גרמניה לפיהן יוכרו רק מי שנולד לפני 1928 ואם אינו בחיים יותר, יוכר רק מי שנפטר אחרי שנת 2002, ההערכה היא שמדובר בקבוצה קטנה של 8,000 זכאים בלבד.


זכאות לקבלת רנטה של 400 יורו לחודש מקרן סעיף 2


כתוצאה מההכרה בערים הללו כגטאות פתוחים יהיו זכאים ניצולים שמתאימים לקריטריונים שנקבעו על ידי ממשלת גרמניה ואשר לא מקבלים היום רנטה מגרמניה או מהרשות לזכויות ניצולי השואה בישראל, לקבל רנטה חודשית מגרמניה של כ-400 יורו לחודש באמצעות קרן סעיף 2 של וועידת התביעות ובהמשך לקבל השלמה לרנטה זו מהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר בישראל.


זכות לקבלת מענק חד פעמי של 2,500 יורו בשל "ילדות אבודה"


בזכות ההכרה ב-20 הערים כגטאות פתוחים, אותם ניצולים יהודים שחיו בהן במהלך שנות המלחמה ונולדו לאחר 01/01/1928, יוכלו גם לקבל מענק חד פעמי של 2,500 יורו מקרן "ילדות אבודה" המיועדת לילדים אשר במהלך המלחמה שהו בגטאות, מחנות ריכוז, חיו במסתור בתנאים לא אנושיים.


הכרה בזכות לקבלת קצבה חודשית מהרשות לזכויות ניצולי השואה


אותם אזרחים וותיקים שיוכרו על ידי גרמניה כזכאים לפנסיה הסוציאלית יהיו זכאים גם לקבלת קצבה חודשית וכל שאר ההטבות הקיימות מהרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר בישראל.


ככל הנראה, אם כי עדיין טרם ניתנה הודעה רשמית על כך, גם ניצולים יהודים שנולדו בתקופה שאחרי שנת 1928 ועד לסיום המלחמה ברומניה, אשר חיו באותם 20 ערים שהוכרו כגטאות פתוחים, יוכרו כזכאים לקצבה חודשית ממשרד האוצר לפי חוק ההטבות. התקווה היא שתוך מספר שבועות נושא זה יובהר על ידי הרשות לזכויות ניצולי השואה.