במאמר קודם שכתבנו: "משרד הפנים: הוועדה הלא-הומניטארית לעניינים הומניטאריים", כתבנו על ועדה מייעצת מיוחדת שפועלת במסגרת משרד הפנים ולצדו ושנועדה לדון בבקשות לקבלת מעמד בישראל מטעמים מיוחדים, הומניטאריים.


נזכיר שתכליתה של ועדה מיוחדת זו מתמקדת בבדיקת בקשות שאינן עומדות באמות המידה הקבועות בשורה ארוכה של נהלים שהנפיק משרד הפנים לצורך קבלת מעמד בישראל. במאמר הקודם דיברנו על פסקי דין שיצאו באחרונה מבית המשפט העליון ושמסמנים – כך נראה, מכל מקום – קריאה לשינוי מגמה ולהגמשת הקריטריונים שמחיל משרד הפנים כלפי מבקשי מעמד בישראל. בין השאר הדגשנו כי פסקי הדין החשובים בעניינם של אסברוק ואיקנה קוראים לנציגי משרד הפנים להימנע מהנהגת מדיניות של פסילת בקשות הומניטאריות על הסף או דחייה סיטונאית של בקשות.


על רקע זה מעניין לעקוב אחרי פסק דין חדש יחסית, מיום 7.9.2015, של בית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים. באותה פרשה דובר על שתי אחיות נתינות גאורגיה שביקשו לקבל מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים. האחיות הגיעו לישראל בעקבות מחלה המטולוגית קשה ביותר שממנה סבלה אחת מהן, והיא טופלה בהדסה עין כרם כתיירת מרפא. האחיות נאלצו לחפש טיפול מחוץ לגיאורגיה משום שבמדינתן הרופאים טעו באבחון המחלה והטיפול שהעניקו כמעט הביא למותה של החולה.


האחיות ביקשו לקבל מעמד בישראל בשל מחלה קשה, אך הוועדה ההומניטארית דחתה אותן בטענה שרמת הרפואה בגיאורגיה דווקא טובה


כאשר האחות הגדולה שמימנה את הטיפולים היקרים לא הייתה יכולה יותר לעמוד בעלויות, פנו השתיים למשרד הפנים בבקשה לקבלת מעמד בישראל מטעמים הומניטאריים. את הבקשה תמכו בחוות דעת של הרופאים המטפלים שפירטו על אודות האבחון השגוי והטיפול המזיק שניתן לחולה, על רמת הרפואה הגיאורגית בתחום ההמטולוגיה ועל המשמעות שתהיה להרחקת החולה מישראל. לגישת הרופאים מדובר יהיה בגזר דין מוות עבורה.


הוועדה לעניינים הומניטאריים שהתכנסה לדון בבקשה ביקשה להצטייד בחוות דעת רופאים מטעמה. מומחה מטעם הוועדה, ד"ר מיכאל דור, שחיווה את דעתו בנושא חלק על עמדתם של רופאי הדסה. בחוות דעתו הוא הרחיב על כך כי משלמי המסים הישראליים לא צריכים לשאת בעלויות הטיפול של החולה מבקשת המעמד. בשולי הדברים ציין כי באחרונה יצא לו לבקר בבית חולים בטביליסי, בירת גיאורגיה, והוא התרשם כי רמת הרפואה המקומית דווקא סבירה.


הוועדה ההומניטארית העדיפה את גישתו של ד"ר דור על פני העמדה של רופאי הדסה, ודחתה את בקשת האחיות לקבלת מעמד בישראל. השתיים לא השלימו עם ההחלטה ותקפו אותה בבית המשפט.


השופט דוד חשין שדן בעתירת האחיות לא השתכנע מנימוקי המדינה. הוא מצא את חוות דעתו של ד"ר דור, המומחה מטעם הוועדה, בלתי רלוונטית בכל הנוגע להתבטאויותיו בקשר לנטל הכבד שמוטל על משלם המסים הישראלי. אך גם דברי המומחה על אודות רמת הרפואה הגיאורגית לא הותירו רושם על השופט והוא מצא אותם בלתי מבוססים.


בסופו של דבר בית המשפט השתכנע מעמדת רופאי הדסה באשר למידת הסכנה שנשקפת לחיי החולה אם בקשתה לקבלת מעמד לישראל לא תתקבל והיא תורחק מהארץ. בשונה מהשקפת המדינה, השופט חשין מצא טעמים הומניטאריים בבקשה והורה למשרד הפנים להעניק לאחיות מעמד בישראל.


עת"מ (י-ם) 57260-07-14 פפוצ'יה ואח' נ' משרד הפנים ואח'


מאת עוה"ד ארתור בלאייר ויצחק איתן (פרנלדס). הכותבים ממשרד מקונן-בלאייר-איתן שעוסק בדיני הגירה, משפחה ונזיקין. הכותבים לא ייצגו בתיק