הקדמה
במאמר זה נביא בקצרה את המשולש המורכב בין בנק- לקוח (קרוב משפחה/חבר וכדומה)- ערב.
בימינו, המצב הכלכלי הקשה גורם לקשיים הולכים וגדלים לקבלת אשראי ו/או הלוואה ו/או משכנתא מהבנק.


הבנק, מצידו מעוניין לקבל את מלוא הבטוחות והביטחונות מהלקוח בעת מתן אשראי בנקאי, הלוואות, מתן משכנתא וכיוצא בזה. כך, נוצר מצב בו הבנק, לו כל האמצעים המשפטיים והכלכליים, מתנה ומפעיל את לחציו לקבלת סוגים שונים של בטוחות וביטחונות, כאשר אנו נתמקד במאמר זה בחתימה על ערבות לטובת צד ג', קרוב משפחה, חבר, חבר לעבודה וכדומה.

זכויות וחובות הבנק מול הערב

תחילה אדגיש כי אדם החותם על ערבות הינה חתימה לכל דבר ועניין, ועל הערב לקחת בחשבון את תוצאות חתימתו זו, ויחויב לשלם את מלוא סכום ערבותו בצירוף ריביות והוצאות משפטיות.

על כן, כאן נכנס המחוקק ובית המשפט, להגן על הערבים וקבעה את דרך ההתנהלות של הבנק החל מחתימת הערבות ( חובת הגילוי) דרך כל משך תקופת תוקפה של ההליכים ועד להליכים משפטיים הננקטים על ידי הבנק כנגד הערב למימוש הערבות. חובות אלה הינן חשובות מאוד, שלעיתים הבנק מתעלם ביודעין מחובותיו אלו ומנצל את תמימותו וחוסר ידיעותיו של הערב תוך הפעלת מכבש לחצים ואיומים בלתי מידתיים והגיוניים.

האם ניתן להתנגד להליכים משפטיים שננקטים על ידי הבנק כנגד הערב?


אכן כן, ניתן במקרים מסוימים, ניתן להתמודד מול הבנק, ומומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בתחום הבנקאות, ולעיתים אף ראוי ומומלץ לבחון האם הבנק מילא אחר כל חובותיו הן ע"פ החוק והן ע"פ פסיקת בתי המשפט.


אין להתייאש ולחשוב כי לא ניתן להתמודד מול המערכת הבנקאית.