מומלץ לפתוח עיניים ואוזניים מפני שרלטנים אשר מנסים להונות ולעקוץ אזרחים תמימים ולמכור דירות שאינן שייכות להם באמצעות ייפויי כוח ותעודות זהות מזויפים, ואף להציג את הדירה כשלהם שבכלל הם שוכרים בדירה וכד' ,לא להתבייש לבקש תעודת זהות לשאול שכנים.

 

בדיקות טרום קנייה:

 

1. נסח טאבו "מעין תעודת זהות לנכס" - לבדיקת הזכויות המשפטיות האם רשומים על הזכויות בנכס שעבודים, עיקולים והערות אזהרה למיניהם. אם נמצאו כאלו יש להבטיח את הסרתם לפי חתימת החוזה.

 

נכס הרשום בטאבו - לשכת רישום המקרקעין, יש לדרוש נסח רישום מקרקעין עדכני.

 

באם הנכס רשום במינהל מקרקעי ישראל - יש לדרוש אישור זכויות עדכני וחוזה חכירה.

 

אם הנכס רשום רק בחברה משכנת (עמידר, חלמיש וכדומה), יש לדרוש אישור זכויות עדכני מהחברה, יש לבצע בדיקה יותר מדוקדקת האם קיים שיעבוד ברשם המשכונות.

 

2. תשריט ותקנון בית משותף - נכס בטאבו מומלץ מאוד להוציא תשריט ולבדוק התאמה בין הנכס לתת החלקה הרשום בטאבו, והאם קיימים הצמדות למיניהם כגון: חניה , מחסן, גג, גינה ועוד.

 

3. לגשת לרשות המקומית שבשטחה ממוקמם הנכס ולבדוק את התב"ע החלה על האיזור , תכנית בניין העיר לנכס הספציפית בפרט ולסביבה בכלל, בתכנית בניין עיר (הפתוחה לעיון לכלל הציבור במחלקת ההנדסה ברשות המקומית) ניתן לבדוק מה מתוכנן להיבנות באזור של הנכס ומה הייעודים הרלוונטיים?

 

שכן לעיתים ישנן תוכניות העשויות להניע אתכם מסגירת חוזה כגון: סלילת כביש או הקמת אזור מסחרי גדול ,בית קברות ליד, בניין רב קומות שיסתיר את הנוף, קווי מתח גבוה במטרים הבודדים הצמודים לנכס, אנטנה סלולרית (ניתן לבצע בדיקה מהירה באתר של המשרד להגנת הסביבה), תב"ע חדשה המאשרת עשרות דירות נוספות באיזור ועוד. כמו כן ניתן לראות בתב"ע מה הייעוד של כל מגרש וחלקה כגון: מגורים, מסחר, תחנת דלק, מבנה ציבור וכדומה.

4. לבדוק בתיק הבניין (הפתוח לעיון לכלל הציבור במחלקת ההנדסה ברשות המקומית) ניתן לראות את כל ההיסטוריה של הבניין, הבניין בכלל והנכס בפרט, צריך לבדוק כי תהיה התאמה של הנכס הנרכש להיתר הבניה (ייתכנו הבדלים בין שטח הדירה המופיע בטאבו, לשטח המופיע בחשבונות הארנונה והשטח כפי שהוא בפועל. בדרך כלל פער של עד כ- 12% סטייה נחשב כסביר, האם ידוע על חריגות בנייה וליקויים, והאם מתנהלים הליכים כנגד הנכס או בעליו צווי הריסה או צווים אחרים, מנהליים או שיפוטיים שהוצאו בקשר לנכס הנרכש.

 

5. מומלץ אך לא חייב לקחת חברה חיצונית שתבדוק את הנכס מבחינת איתור סדקים, רטיבויות, אינסטלציה, חשמל, חריגות בניה ועוד. במידה ולא לקחתם תקחו בחשבון שיהיו הפתעות לאור העובדה כי הדירה ישנה וגם לה יש אורך חיים.

 

6. בדקו את הסביבה שאתם רוצים לגור בה. סיירו באזור ובחנו אם הוא מתאים לצרכים שלכם ובקרבת מקום : בתי הספר והגנים, תחבורה הציבורית, מתנ"סים ומרכזי קניות ואת זמינותם של שירותים נוספים שאתם עשויים להזדקק להם.

 

7. מומלץ לבקר בדירה מספר פעמים בשעות שונות עדיפות באור יום כדי לעמוד על מפגעים או כשלים אפשריים לא להתעצל הזזת רהיטים לבדוק חלונות שבורים, סגירת דלתות ומצבם , נזילות למיניהם , רטיבות וכדומה הביטו מהחלונות ושימו לב למטרדים סביבתיים העלול לגרום לרעש או בעיות חניה שטחים פתוחים שטרם נבנו ,מבנה ציבור מתנ"ס מועדון ציבורי וכדומה.