ברקע מערכת הבחירות, כחודש ימים אנו עדים למאבק קולות עיקש בין ציפי חוטובלי ובין אבי דיכטר, במסגרת הבחירות המקדימות במפלגת הליכוד לקביעת רשימת הליכוד לכנסת.


מאבק זה הוא חלק מתופעות הלוואי של הבחירות הפנימיות במפלגת הליכוד אשר זכו לכינוי "הפארסה של הליכוד".


ראשיתו של מאבק הקולות בערעור על תוצאות הבחירות הפנימיות במפלגת הליכוד לרשימתה לכנסת. תוצאות הבחירות לימדו על פער של 55 קולות בלבד בין דיכטר לבין חוטובלי, והביאו לכך שדיכטר הוצב במקום ה-20 וחוטובלי במקום ה-26. הוגשו ערעורי בחירות לוועדת הבחירות המרכזית של מפלגת הליכוד, וועדת הבחירות דנה בליקויים שונים שהעלו הצדדים בנוגע לספירת הקולות והעתקתם אל ריכוז התוצאות הארצי.


ועדת הבחירות אכן מצאה טעויות בהעתקת הנתונים במספר קלפיות. תיקון הליקויים האמורים הביא לתוצאה שלפיה חוטובלי קיבלה יותר קולות מדיכטר, ולכן קבעה ועדת הבחירות שחוטובלי תוצב המקום ה-20 ואילו דיכטר במקום ה-26. עם זאת, ועדת הבחירות לא מצאה לנכון לבצע ספירה חוזרת של פתקי ההצבעה עצמם, והסתפקה בבדיקה של דפי הספירה ושל הפרוטוקולים.


על כך הגיש דיכטר ערעור לבית הדין של הליכוד, מוסד פנים מפלגתי, וביקש שבית הדין יורה על ספירה חוזרת של פתקי ההצבעה עצמם. בית הדין נעתר לבקשה בקביעה שלא יוכל להגיע לחקר האמת על בסיס ראיות חלקיות, והורה על ספירה מידית של פתקי ההצבעה עצמם.


על החלטה זו ערערה חוטובלי לבית המשפט המחוזי. כבוד השופט קיבל את טענתה של חוטובלי שלפי חוקת הליכוד, התקנון הפנימי של המפלגה, בית הדין של הליכוד שומע ערעורים על החלטות ועדת הבחירות רק על פי עילות ההתערבות הדומות לאלו של בג"ץ, ולכן בית הדין לא היה מוסמך להתערב בהחלטה.


בית המשפט העליון: יש חשיבות עליונה בהגעה לתוצאות הנכונות של הבחירות לפי רצון הבוחרים


דיכטר ערער לבית המשפט העליון, אשר קבע שיש למצות את בחינת הפתקים. בית המשפט נימק את החלטתו בכך שיש חשיבות עליונה לברר את רצון הבוחרים עד תום.


ההחלטה של בית המשפט העליון נכונה ומוצדקת ממספר טעמים: הניסיון מלמד שספירת קולות והעתקת נתוני הספירה, המתבצעות בשעות הקטנות של הלילה לאחר יום הצבעה ארוך, כמעט תמיד לוקה בטעויות אנוש. כשפערי הקולות צמודים, טעויות האנוש עשויות לשנות את תוצאות הבחירות.


מתוך ידיעה שטעויות אנוש עלולות להתקיים ואכן מתקיימות, אין לחסוך במאמצים כדי לברר שתוצאות הבחירות אכן משקפות את רצון הבוחר. כמובן, לא בכל מקרה יש צורך לספור את הפתקים בשנית, אבל כשיש חשש של ממש מוטב לבצע ספירה חוזרת, ולא להותיר את החשש שרצון הבוחר אינו משתקף בתוצאות הבחירות.


החלטת בית המשפט המחוזי, אשר התהפכה בבית המשפט העליון, הייתה מביאה לסיום מהיר יותר של מאבק הקולות בין חוטובלי לדיכטר, אולם הייתה מותירה חשש שהתוצאות אינן אמיתיות.


אין להפחית בחשיבותן של הבחירות הפנימיות. על פי החוק בישראל רק מפלגה יכולה להגיש רשימת מועמדים לכנסת. לכן, דרכו של מי שמבקש להתמודד לכנסת היא על ידי הקמת מפלגה או התמודדות במסגרת מפלגה קיימת. בחירות מקדימות במפלגות הן התחנה הראשונה בדרך לכנסת, ויש חשיבות שהן יתנהלו באופן נכון וראוי ושתוצאותיהן ישקפו את רצון הבוחר.


באשר לבית הדין קבע בית המשפט העליון שאת סמכותו הבג"צית יש לפרש בהרחבה, בעיקר לאור החשיבות שתוצאות הבחירות יהיו נכונות ושקופות, ובייחוד לאחר שכבר נמצאו ליקויים כל כך רבים.


החלטתו של בית המשפט העליון מזכירה לכולנו את החשיבות בהגעה לתוצאות נכונות של הבחירות, על פני סיום מהיר של הליכי בירור התוצאות.

 

נכתב על ידי עו"ד אורי הברמן ממשרד הברמן, שטרן נחום המתמחה בדיני בחירות ומפלגות