מעבידים רבים כיום אינם מודעים לחוק בכל הנוגע לפיטורי נשים, בין היתר, חוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. בהתאם לחוקים הנ"ל קיימת הגבלה לפיה חל איסור לפטר עובדת הנמצאת בהריון או טיפולי פוריות וכן עובדת אשר ילדה ונמצאת בחופשת לידה, וזאת עד 60 ימים לאחר חזרתה מחופשת הלידה אל מקום העבודה, כל זאת ללא אישורו של משרד התמ"ת.

 

פוטרה כמה ימים לפני סיום חופשת הלידה

 

פסק דין אשר יצא בימים האחרונים מבית הדין לעבודה בערעור אזרחי של עובדת כנגד חברת 3M ישראל בע"מ, עסק בעובדת אשר פוטרה כמספר ימים בלבד לפני סיום חופשת הלידה (שלושה וחצי חודשים), זאת בניגוד מוחלט לחוק עבודת נשים וחוק שוויון הזדמנויות בעבודה.

העובדת זומנה אל מקום העבודה, מספר ימים בודדים בטרם שבה למקום עבודתה לאחר חופשת הלידה, על מנת להיפגש עם מעבידה, כאשר זה מסר לה מכתב פיטורים, זאת מבלי שטענותיה כלל נשמעו.

 

תביעה בגין פיטורין שלא כדין על רקע אפליה

 

העובדת הגישה תביעתה כנגד המעסיק באשר פוטרה שלא כדין על רקע של אפליה מטעמי הורות ומין, ממניעים זרים ופסולים ובשל היותה אם, בניגוד מוחלט לחוק השוויון, בנוסף, העובדת פוטרה בתקופה המוגנת, בניגוד לחוק עבודת נשים, ואף פיטוריה נעשו לא כדין נוכח העדר שימוע מסודר וכדין.


לטענת המעבידה, העובדת פוטרה בשל כשלים חמורים בעבודתה, משיקולים ענייניים וכן ניתנו לה כמה הזדמנויות להציג את טענותיה בשיחות שערכו הצדדים.

 

כך סיכם בית הדין האזורי את המצב המשפטי הנתון:

 

"מניתוח הראיות והעדויות שהוצגו עולה כי הליך פיטורי התובעת נעשה ב"פזיזות" במהלך שהייתה בחופשת לידה, מבלי שנערכה בדיקה מקיפה ויסודית של אופן תפקודה במהלך השנים, מבלי שנערך לתובעת שימוע כדין ומבלי שניתנה לה הזדמנות נאותה להציג את טענותיה ולהתייחס לטענות שהועלו נגדה. מסמיכות הזמנים בין פיטורי התובעת ליציאתה לחופשת הלידה והאופן בו נעשה הליך הפיטורים, מתקבל הרושם כי הנתבעת ביקשה לפעול לפיטורי התובעת בעקבות הפיכתה לאם, וללא כל קשר לתפקודה המקצועי.. בענייננו, לולא יציאת התובעת לחופשת לידה והעסקתו של מר יפה כממלא מקומה, סביר להניח כי התובעת לא היתה מפוטרת מעבודתה בנתבעת. לפיכך, על פי קנה מידה אובייקטיבי קיים קשר סיבתי בין הורותה של התובעת לבין פיטוריה."

 

במסגרת הערעור, הסכים בית הדין הארצי עם קביעה זו.

 

ביה"ד הארצי: העובדת פוטרה בחוסר תום לב

 

בית הדין הארצי קבע כי העובדת פוטרה בניגוד לחוק שיוויון הזדמנויות, בחוסר תום לב, לרבות תוך הליך פיטורים שאינו כדין: העדר שימוע.
בית הדין פסק לתובעת פיצוי בסך של 50,000 שקלים בצירוף שכר טרחת עו"ד.

 

חשוב להדגיש כי מדובר בפסק דין חשוב הקובע מסמרות חשובות. מדובר בתמרור אזהרה לכלל המעסיקים באשר הם, בכל הקשור להעסקת אוכלוסיה השונה מבחינה ביולוגית ו/או מגדרית, קרי אוכלוסיית הנשים בשוק העבודה. על מעבידים לפעול בהתאם לחוק. אסור בתכלית האיסור להפלות אישה מעצם היותה "אישה", לרבות פיטוריה משיקולים זרים ולא ענייניים.

 

מדובר בפסק דין אחד מיני רבים, היוצאים מפתחו של בית הדין לעבודה כדרך שבשגרה.

 

פוטרת ללא אישור התמ"ת? במהלך חופשת לידה? 

 

אישה המפוטרת בהיריון או במהלך טיפולי פוריות או במהלך חופשת לידה או במהלך 60 ימים מתום חופשת הלידה, זאת ללא אישור של משרד התמ"ת, צריכה לדעת היטב כי עסקינן בפיטורים שלא כדין! עובדת אשר פוטרה במצב כגון זה זכאית לתבוע פיצוי כספי.


תשמנה לב לזכויותיכן!