על רקע מגפת הקורונה (covid-19), פרסם שר המשפטים הוראת שעה המאפשרת להמציא כתבי בי דין לצד להליך, באמצעות שליחתו לכתובת הדוא"ל של אותו צד. מטרת הוראת השעה הנה ברורה – לאפשר מסירה של כתבי בי דין "מרחוק", מבלי שמשהו צריך לצאת מסף ביתו ומבלי מגע מיותר, ומסוכן.


המצאת כתבי בי דין באמצעות פקס ודואר אלקטרוני

 

אמנם דרך המלך להמצאת כתב בי דין במסירה אישית ע"י שליח או באמצעות הדואר, אולם גם בימים כתיקונם, טרם פרוץ הקורונה לעולמנו ופרסום הוראת השעה, ניתן היה להמציא כתבי בי דין באמצעות פקס ודוא"ל, אולם באופן מצומצם. התקנות הרגילות אפשרו משלוח בפקס או בדוא"ל ע"י בית המשפט או עורך הדין של אחד הצדדים, לידי עורך הדין של אחד הצדדים.

 

הוראת השעה אינה מתייחסת להמצאה ע"י בית המשפט אולם היא מאפשרת משלוח כתבי בי דין באמצעות דוא"ל בין צדדים שאינם מיוצגים, ונראה שזה החידוש העיקרי שבה.

 

הוראת שעה מקלה משמעותית את האפשרות להמציא כתבי בי דין

 

הגבלה משמעותית נוספת של התקנות הרגילות הנה שלא ניתן לשלוח כתב הפותח הליך, כגון כתב תביעה או הודעת ערעור, באמצעות פקס או דוא"ל. נראה שגם כאן מחדשת הוראת השעה ומגבלה זו אינה חלה לגבי הוראת השעה, כך שניתן להמציא כל כתב בי דין. גם בכך יש כמובן הקלה משמעותית.

 

לגבי משלוח בפקס קיימות מגבלות שונות כמו מס' עמודים מוגבל ל-10, משלוח בימי העבודה ורק בין השעות 8:30 ל-13:30, וכן נקבעה לגביה חובה לוודא טלפונית, תוך 24 שעות, את קבלת הפקס ולכתוב תרשומת על כך. חובה זו אינה קיימת לגבי שליחה "רגילה" של כתב בי דין באמצעות דוא"ל. לגבי הוראת השעה לא מצאנו בו הוראה מעין זו, אולם בהודעה לתקשורת שפרסם משרד המשפטים נמסר כי החובות הנ"ל תופסות גם לגבי הוראת השעה.

 

מסירת כתבי בי דין באמצעות דואר אלקטרוני


חידוש חשוב נוסף נוגע לכתובת הדוא"ל אליה נשלח כתב בי הדין. בתקנות הרגילות ניתן לשלוח כתב בי דין לתיבת דוא"ל שעורך דין מסר לבית המשפט לצורך כך ושציין שהיא תיבת דואר מובטחת. הוראת השעה מאפשרת מסירה לתיבת דוא"ל הרשומה בכתב בי דין או בנייר מכתבים של הנמען או באתר האינטרנט שלו או שנמסרה על ידו.


אין כל ספק שהוראת השעה אכן מהווה סדרת הקלות משמעותיות ביותר לגבי מסירה של כתבי בי דין בתקופת החירום אליה נקלענו. ראוי גם להוסיף שהוראת השעה מאפשרת מסירת כתבי בי דין בזריזות ויעילות, לעומת הסרבול המאפיין את התקנות הרגילות. בחלוף תקופת החירום, ראוי לבחון אם לא הגיעה העת להתאים את התקנות למציאות, כפי שבמידה רבה עושה הוראת השעה, אשר מסמנת את הכיוונים העתידיים, והרצויים, לאופן שבו יימסרו כתבי בי דין בעידן האינטרנט.


מאת עו"ד דורון עצמון ועו"ד ונוטריון דוד ידיד.