סעיף 10 לפקודת התעבורה קובע כי מי שנוהג ברכב מנועי ואין בידו רישיון נהיגה מתאים ותקף, או מי שנוהג שלא בהתאם לתנאי רישיון הנהיגה, מבצע עבירה של נהיגה ללא רישיון.


היות שהעבירה של נהיגה ללא רישיון נהיגה מנויה בתוספת הראשונה של פקודת התעבורה, קבוע לצידה עונש של פסילה מלקבל או להוציא רישיון נהיגה לתקופה מינימאלית של 3 חודשים. אך האם דינו של כל מי שמורשע בעבירה זו זהה? כמובן שלא.

 

יש לכם שאלה?
פורום נהיגה ללא רישיון, ביטוח או טסט


כפי שניתן לראות מניסוח הסעיף, העבירה של נהיגה ללא רישיון יכולה להתבצע במגוון של דרכים:


כך, למשל, מי שנוהג מבלי שקיבל רישיון נהיגה אי פעם עובר, לכאורה, עבירה של נהיגה ללא רישיון. במצב דברים זה שוקל בית המשפט שיקולים בנוגע למידת המיומנות של הנהג וכן שוקל את מידת הסיכון שיצר הנהג לעוברי הדרך. כך, למשל, נלקחים בחשבון סוג הרכב המנועי בו נהג, מספר הפעמים בהם נהג ללא רישיון נהיגה, המקום בו נתפס בעת ביצוע העבירה, עבירות נוספות שבוצעו תוך כדי הנהיגה ברכב המנועי, הסעת נוסעים נוספים, האם הנהג החל בלימודי נהיגה טרם ביצוע העבירה וכד'.


במקרים כאלה, של נהיגה ללא רישיון כאשר מדובר במי שמעולם לא קיבל רישיון נהיגה, בתי המשפט נוטים להטיל עונשים חמורים אף מעבר לפסילה המינימאלית הקבועה בחוק, ואשר כוללים לעיתים אף עונשי מאסר (לריצוי בפועל, במאסר ממשי או בדרך של עבודות שירות, ו/או מאסר על תנאי).


לכן, מומלץ להיעזר בעו"ד העוסק בדיני תעבורה, שיכול לטעון טיעונים משפטיים וכן טיעונים רלוונטיים לעניין המיומנות של הנהג, שיהיה בהם כדי להקל בעונש, או, במקרים המתאימים, אף להביא לביטול כתב האישום או לזיכויו של הנהג מהעבירה.


גם מי שנוהג שלא בהתאם לתנאי הרישיון (למשל, נוהג עם רישיון B ברכב שנדרש בו רישיון C, או נוהג עם רישיון 1A באופנוע שנדרש לגביו רישיון A וכד') עובר, לכאורה, עבירה של נהיגה ללא רישיון. במצבים כאלה ישקול בית המשפט את הוותק והמיומנות שצבר הנהג לעומת המיומנות הנדרשת לשם נהיגת הרכב בו נהג בפועל, ויטיל עונש בהתאם. העונש יכול להיות קל למדי, ולכלול "רק" קנס ופסילה מותנית, אך יכול להיות גם עונש כבד ודומה יותר לעונשו של מי שנהג ללא רישיון כלל.


גם מי שתוקף רישיונו פקע (למשל, עקב אי תשלום אגרה, או אפילו כהגבלה שהוטלה ע"י הוצל"פ וכד') עובר, לכאורה, עבירה של נהיגה ללא רישיון, אך כאן העונש תלוי במידה רבה בתקופה שחלפה מאז פקיעת התוקף; כאשר מדובר בתקופה קצרה, יידרש הנהג לשלם קנס, אולם כאשר מדובר בתקופה ממושכת, הוא יקבל זימון לבית המשפט, ועלול להיות מוטל עליו עונש כבד יותר, שיכלול פסילה מלקבל או להחזיק רישיון, ולעיתים אף מאסר.


יש מי שטועים לחשוב כי נהיגה ברכב מנועי כשרישיון הנהיגה שלהם תקף ומתאים אך אינו מצוי ברשותם מהווה עבירה של נהיגה ללא רישיון. את אותם נהגים ניתן להרגיע, שכן תקנה 9 לתקנות התעבורה קובעת אמנם כי חובה על הנוהג ברכב להחזיק ברשותו את רישיון הנהיגה, רישיון הרכב ותעודת הביטוח, אך קובע גם כי אם הנהג לא הציג את התעודות הנ"ל כשנדרש, כיוון שלא היו ברשותו, עליו להתייצב בעצמו עם התעודות הנ"ל במקום שיידרש (לרוב, תחנת המשטרה הרלוונטית) תוך חמישה ימים. כלומר, מי שנוהג כשהתעודות אינן ברשותו, ויתייצב כנדרש ויציגן – כלל לא עובר עבירה.
 


עודכן ב: 20/10/2014