מהו "הסדר טיעון"?

"הסדר טיעון" או "עסקת טיעון" הוא הסכמה בין שני הצדדים בהליך הפלילי – התביעה והנאשם (בעצמו או באמצעות סנגור) לגבי העבירות בהן יורשע הנאשם והעונש שייגזר עליו.

 

כאמור, "הסדר טיעון" יכול להיות הן לעניין העבירות המיוחסות והן לעניין העונש, ולעיתים קרובות – הדברים קשורים זה לזה, כך ש"הסדר הטיעון" כולל הן הקלה בעבירות המיוחסות והן הקלה בעונש המתבקש. בחלק מן המקרים כל רכיבי העונש מוסכמים בין הצדדים מראש, ובחלק מהמקרים חלק מרכיבי הענישה נותר לשיקול ביהמ"ש (למשל, גובה הקנס, משך הפסילה המותנית, משך המאסר המותנה).

 

האינטרס של כל אחד מהצדדים ברור – התביעה רוצה לייעל את ההליך ולחסוך בדיונים משפטיים מבלי לוותר על הרשעתו של הנהג, ואילו הנהג מצדו רוצה וודאות לגבי התוצאה של ההליך המשפטי ובעיקר – התחשבות והקלה בעונש.

 

חשוב לשים לב, כי הסדר הטיעון מתייחס אך לעבירות בהן יורשע הנהג והעונש הישיר שיוטל עליו בעקבות זה, ולעיתים יש גם השלכות נוספות דוגמת נקודות שנצברות לחובת הנהג, וחיובים שונים שעלולים לחול עליו מעצם הרשעתו בעבירה וביניהם חיובו במבחני תיאוריה ו/או טסט. לכן, כדאי לברר מראש, וטרם ההודאה באשמה, עם עוה"ד המייצג לגבי כלל ההשלכות שיכולות להיות להרשעה ולעונש.

 

האם ביהמ"ש הוא רק "חותמת גומי"?

 

חשוב לדעת כי "הסדר הטיעון" מחויב באישור בית-המשפט, אשר אינו משמש כ"חותמת גומי" ובוחן את סבירותו של הסדר הטיעון ביחס לנימוקים שמפרטים בפניו הצדדים, וכן בודק את התאמתו של הסדר הטיעון ל"אינטרס הציבורי". עם זאת, רק במקרים חריגים, כאשר הסדר הטיעון סוטה מ"מתחם הסבירות" ואינו מנומק כראוי, בית המשפט אינו מכבד את ההסדר ומטיל על הנאשם עונשים חמורים יותר.

בכל זאת, כדאי לוודא כי עוה"ד שמייצג אתכם, ובעיקר אם הצליח "להשיג" לכם הסדר טיעון טוב במיוחד, יפרט בפני ביהמ"ש את כל הטענות המשפטיות, הראייתיות והנסיבות האישיות המיוחדות, שעמדו ברקע ההסדר. כאמור, נימוק לא מספק עלול להוביל את ביהמ"ש שלא לכבד את ההסדר ולהטיל עונש חמור יותר.

 

איך מגיעים ל"הסדר טיעון" עם התובע?

 

הנאשם (הנהג) יכול לנסות ולהגיע להסדר הטיעון עם התובע בכוחות עצמו, אך הדבר אינו מומלץ כאשר מיוחסות לו עבירות חמורות והנאשם צפוי לפסילה ממושכת או כאשר מדובר במקרה שיש בו ראיות מורכבות ו/או סוגיות שדורשות ידע משפטי (דוגמת תיקי נהיגה בשכרות, נהגים חדשים, תאונות דרכים, נהיגה ללא רישיון/בפסילה, חריגות מהירות גבוהות וכד'), וגם במקרים בהם מדובר בנהגים מקצועיים או מי שצברו לחובתם עבירות רבות (גם אם מסוג ברירת קנס) או שיש להם עונשי תנאי ברי הפעלה.

 

במקרים שפורטו לעיל מומלץ בחום להסתייע בעו"ד הבקיא בתחום התעבורה על מנת שיוכל לטעון גם טענות משפטיות וראייתיות מתאימות, ובכך להגיע להסדר טיעון מקל שיכובד ע"י ביהמ"ש.

 


עודכן ב: 07/08/2013