חקירה פלילית יכולה לתפוס כל אחד מאתנו בהפתעה מבלי שתהה לנו היכולת לעכל להגיב או לתכנן את צעדינו. במאמר זה אתייחס לחקירה פלילית כאשר הנחקר הוא החשוד. חשוב להבין כי ישנו הבדל מהותי בין חקירה כחשוד לבין תשאול עד, אך בעיני הציבור שאינו בקיא ברזי החוק, יראה בעיניו תשאולו כעד כחקירה לכל דבר. על ההתנהגות הרצויה כעד אקדיש מאמר מיוחד בקרוב.

 

יש לכם שאלה?

פורום עבירות רכוש | גניבה | פריצה


אפשר לחלק את החקירות הפליליות זה לשני סוגים עיקריים, הסוג הראשון הוא זימון לחקירה פלילית שהיא תוצאה של חקירה סמויה שביצעה המשטרה, גבתה עדויות, ביצעה מעקבים ופעולות נוספות שמהן עלה שמו של אדם כקשור לעבירה בדרך כלשהיא, או כמבצעה עיקרי. הזימון לחקירה במקרה הזה הוא בעצם פתיחת החקירה באופן גלוי.


הסוג השני של חקירה פלילית היא אירוע אקראי שהיה האדם מעורב בו והתגלגל לטיפול משטרתי, לדוגמא אדם נקלע לסכסוך כלשהו. כמו סכסוך מסחרי עם בעל חנות, שהזמין משטרה וטוען בפני השוטרים כי אוים על ידי האדם , האיש ייחקר במשטרה בגין חשד לאיומים. זוהי חקירה מיידית ומתייחסת נקודתית לאירוע.

 

טיפים ועצות לחקירה


עלינו להבין כי אם המשטרה בחרה לחקור אדם כחשוד חזקה עלינו להכיר בעובדה שיש מה שקושר את האדם לעבירה. אולם לא נוכל לדעת מה יש למשטרה כנגד הנחקר עד שהחקירה תתבצע ואז ידע הנחקר על פי השאלות שיישאל מהן החשדות נגדו ויוצגו בפניו הראיות, אולם לא בהכרח כולן.. אם המשטרה מתכוונת לעצור את האדם ולכלוא אותו, המשטרה תשאיר לעצמה חלק מהראיות לימי החקירה הבאים. מה כן עלינו לעשות? הנה כקליפת אגוז חלק קטן וחשוב ממה שעל כל אדם לזכור.


ראשית כשנוזמן לחקירה תמיד רצוי להתייעץ עם עורך דין לגבי האסטרטגיה שתוצג בחקירה. במידה ולא היה לנו זמן להיוועץ בעו"ד, וזה יקרה בדרך כלל שהוצא נגד האדם צו מעצר והוא מתקיים במפתיע, יש לעמוד על זכותנו להיוועץ בעו"ד בטרם תחל החקירה, אז כבר נדע מה היא סיבת החקירה ונוכל להסביר לעו"ד את מהות העניין ולתכנן את האסטרטגיה בחקירה.


אחת הזכויות הידועות ביותר בחקירה היא לשמור על זכות השתיקה. אמנם יש לבחור באפשרות זאת בתיאום עם עורך הדין, בהתאם לנסיבות העניין. יחד עם זאת, צריך לזכור יחד ששתיקה עלולה לחזק את החשד ויכולה לגרום להארכת מעצר. לכן יש לשקול היטב בהתאם לנסיבות את ההחלטה האם לשתוק בחקירה.


יש לצאת מנקודת הנחה שיבוצעו תרגילי חקירה שונים שמטרתם להפליל את החשוד וחלקם יכולים להיראות כמעשה תמים. (כגון השארת עיתון ובו כתבה על המעצר ועל הפללת הנחקר על ידי אחרים) שיש מאחוריו אסטרטגיה חקירתית שנועדה לשבור את הנחקר.


כמו כן אני ממליץ למסור לחוקרים מיד את האליבי, באם קיים אחד כזה. לשמור על קור מוח בחקירה, לא לצעוק או לקלל את השוטר וכן להשתדל להימנע מלשוחח עם חשודים נוספים. נוסף יש לסרב להליכים כגון עימות או מסדר זיהוי עד להתייעצות עם עורך הדין.