חיינו כחלק מחברה צפופה, מעורבת ובעלת אינטרסים שונים, עלולים לעיתים להביא אותנו למצבים בהם לאחר סכסוך עם שכן, יחסים זוגיים שעלו על שרטון, יחסי עבודה או לימודים שהסתיימו, ויכוח או ניגוד אינטרסים אל מול בן משפחה או מכר כלשהו, נמצא עצמנו מוטרדים עד כדי אי יכולת לקיים שגרת חיים שלווה ונורמלית.


מניסיוני, נראה כי הציבור טועה לחשוב כי הצו למניעת הטרדה מאיימת הינו צו המבוקש או הניתן בעיקר בהליכים של אלימות במשפחה, במצבים של אישה החוששת לחייה עקב איומים מצד בעלה. אין זה המצב היחיד בו ניתן לקבל עזרת בית המשפט ו"להרחיק" מעלינו הטרדה אשר יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות.


יש לציין כי החוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב- 2001, מאפשר הגשת בקשה מתאימה לבית המשפט המוסמך במספר מצבים שונים בהם אדם עלול למצוא עצמו מוטרד. ההטרדה יכולה להתבצע בדרכים שונות כגון: מעקב, בילוש, הפצת לשון הרע באינטרנט, איומים, הטרדה באמצעות הטלפון, יצירת קשר באופן אובססיבי ועוד.


רבים המקרים בהם הובהר ל"מטריד" כי מבוקש להפסיק עימו קשר כלשהו: חברתי, לימודי, עסקי וכדומה, אך הוא אינו מפסיק, וממשיך ליצור קשר באופן הפוגע בשלוות החיים הנורמטיבית של "המוטרד".


ההנחה כי מדובר בצו הניתן אך לצורך "הרחקה" פיזית כזו או אחרת, הינה הנחה חסרה עד מוטעית.


לעיתים לאחר הגשת תלונה במשטרה נגד המטריד, אשר נגנזה או נסגרה בעילה של "חוסר עניין לציבור", המטרד ממשיך כיוון שהמטריד חש כי המשטרה בחרה שלא לעצור את התנהגותו הפוגענית.


ההחלטה לפנות לעורך דין המתמחה בפניות לבית המשפט, ולבקש את עזרתו המשפטית לצורך קבלת צו הגנה או כלשון החוק צו למניעת הטרדה מאיימת, יכול לכלול מספר רב של מצבים.


רבים מהפונים אינם מודעים לכך כי צו למניעת הטרדה מאיימת ניתן אף לקבל נגד מי שמפריע לשלוות חיינו או אפילו למהלך תקין בשלוות חיי העבודה שלנו. קבלת הצו אינה חייבת להיות קשורה בהטרדה המלווה באיומים ממשיים על חיי המוטרד.


צו ההרחקה הניתן באמצעות הליך זה מאפשר פתרון של הרחקה פיזית או לחילופין הפתרון הינו בצו המורה על אי יצירת קשר, מניעת פניות באמצעות רשתות חברתיות, הפסקה של הפצת לשון הרע וכדומה.


הצו מהווה פתרון מהיר וזול הניתן ללא עלות כספית, במקרים בהם מתנהלת תביעה נגד הפוגע, אולם כיוון שההליך אורך זמן רב ובינתיים המטריד ממשיך בפגיעותיו, יש צורך בקבלת צו דחוף.


דוגמא להטרדה על רקע סכסוך עסקי


לאחר הגשת בקשה מנומקת הכוללת פירוט הראיות והאסמכתאות המתאימות, ניתן צו ללקוח ממשרדי נגד מי שבחר ל"הטרידו" במישור העסקי, תוך פניה לעובדיו והפצת לשון הרע ובכך הפריע למהלך התקין של העבודה בחברה שבבעלות הלקוח.


הליך מהיר הפטור מאגרת בית-משפט


מדובר בהליך ייחודי מאד. יודגש כי בהליך אזרחי זה, בו מוגשת לבית המשפט בקשה למניעת הטרדה מאיימת, לא נדרש ממגיש הבקשה תשלום כלשהו עבור אגרת בית משפט. מגיש הבקשה יכול להגישה באופן עצמאי או באמצעות עורך דין המתמחה בתחום זה.


לאחר הגשת הבקשה יורה בית המשפט למזכירות על המצאת העתק הבקשה ל"מטריד", והצדדים יוזמנו לדיון בפני בית המשפט בתוך שבעה ימים מיום הגשת הבקשה.


אם כך, הגשת בקשה לצו לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת, תשס"ב- 2001, מאפשרת מענה טוב, מהיר וזול ולעיתים קרובות מאפשרת שימת גבול ברור וחד-משמעי, מניעת פגיעה פיזית, עסקית או תדמיתית וחזרה למהלך חיים שלווים ותקינים.