החל מה 1 ביולי 2014, אזרחים אמריקאים רבים המתגוררים מחוץ לגבולות ארצות הברית, עלולים למצוא את עצמם, ללא כל כוונה, חשופים לסנקציות ולתביעות פליליות ואזרחיות על ידי רשות המיסים האמריקאית. השאלה המעסיקה את האזרחים האמריקאים ובעיקר אלה שעובדים מחוץ לארה"ב ואלה בעלי אזרחות כפולה, מה ניתן לעשות בנדון.


ה-1 ביולי קרב, ומלבד חופשת הקיץ, יכנס לתוקפו חוק אמריקאי שנוי במחלוקת בעולם, ובעיקר בין הבנקים הנדרשים לחשוף מידע על לקוחותיהם, הקרוי FATCA. כפי שציינו, החוק עלול לחשוף אזרחים אמריקאים רבים לסנקציות אזרחיות ולתביעות פליליות כאחד, אל מול רשות המיסים האמריקאית.


המשבר הכלכלי אשר פוקד את כלכלות העולם בשנים האחרונות הוביל ממשלות רבות לחפש דרכים להגדיל את מחזור גביית המיסים במדינתם. כתוצאה מכך, מדינות רבות החלו לקדם חוקים ואמנות בינלאומיות לצורך הגברת שיתוף הפעולה בין מדינות להחלפת מידע על אזרחים זרים המבצעים השקעות במדינתם. הנחת המוצא הינה כי שקיפות מוגברת תגרום לאזרחים רבים לדווח על הכנסתם בחו"ל מרצון וזאת מתוך החשש כי המידע עלול לזלוג לרשויות המיסים הזרות, במדינות בהם הינם אזרחים.


בשנת 2010, העביר הקונגרס האמריקאי חוק אשר מחייב כל בנק זר לדווח ישירות לרשות המיסים האמריקאית על כלל החשבונות אשר מוחזקים על ידי אזרחים אמריקאים ו/או חברות זרות כגון חברה ישראלית. בהתאם לחוק, על מנת לדרבן בנקים זרים לשתף פעולה עם החוק האמריקאי, החליט הקונגרס כי בנק זר אשר יחליט לא לשתף פעולה עם רשות המיסים האמריקאית ייענש באופן כזה שכל בנק אמריקאי אשר יבצע העברה כספית לבנק הזר יאלץ לנכות תשלום מיסים של 30 אחוז אוטומטית. התוצאה הישירה לסנקציה הינה פגיעה אנושה בתחרותיות של בנקים זרים אשר לא יעמדו בדרישות הדיווח מול בנקים אשר כן עומדים בדרישות.


על אף העברת החוק בשנת 2010, החליט הקונגרס האמריקאי על תקופת הסתגלות לבנקים הזרים והוא עד לחודש יולי 2014. כלומר, בעוד כחודש וחצי יכנס החוק לתוקפו והנחת העבודה תהיה, כי הבנקים הישראלים יהיו חייבים בדיווח שוטף של חשבונות הלקוחות בבנק המוחזקים על ידי אזרחים אמריקאים תמימים, שאף לא היו מודעים למגבלה והיום חשופים לתביעות ונחשבים כעוברי חוק.


אף על פי שמטרת החוק נבעה מהצורך להגביל אזרחים המשתמטים מתשלום מיסים במודע, התוצאה הינה שנחשפו או ייחשפו למעגל המשתמטים גם אזרחים אמריקאים תמימים המתגוררים בישראל או במדינות זרות אחרות.

 

בהתאם לחוק המיסים האמריקאי, אזרח אמריקאי חייב בתשלום מס הכנסה על הכנסתו מכל סוג ומקום בעולם לרבות על ירושות. כתוצאה מכך, אף אלו אשר ירשו את אזרחותם האמריקאית מהוריהם ולא התגוררו לעולם בארה"ב, גם הם חייבים בדיווח שנתי לרשות המיסים האמריקאית על הכנסתם הזרה ככל אמריקאי אחר אשר מתגורר בחו"ל. ברם, אזרחים אמריקאים רבים המחזיקים גם באזרחות ישראלית יצאו מנקודת ההנחה כי עצם העובדה שהינם מתגוררים בישראל ואין להם כל הכנסה בגבולות ארצות הברית פוטרת אותם מחובת דיווח שנתית לרשות המיסים האמריקאית.


והתוצאה, שאזרחים אלה נמצאים כיום בסכנה כי רשות המיסים האמריקאית תנקוט נגדם בהליכים פליליים ואזרחיים אשר יכולים להסתכם במאות אלפי שקלים.


חשוב לציין, כי אזרחים אמריקאים החיים בחו"ל פטורים מתשלום מס על הכנסתם בארה"ב וזאת עד לתקרת הכנסה של 90,000 דולר לשנה. יחד עם זאת, עדיין חלה חובת דיווח לרשות המיסים האמריקאית על הכנסה זו. אי דיווח מבחינת רשות המיסים הינו העלמת הכנסה בנוסף לסנקציות הקבועות כנגד אי דיווח.


האם אתה נכלל ב - "תוכנית גילוי מרצון"?


על מנת להפיג את חששם של אזרחים רבים, רשות המיסים האמריקאית פרסמה תוכנית "גילוי מרצון" אשר מאפשרת לאזרחים אמריקאים להצהיר על הכנסותיהם 8 שנים לאחור ובמידת הצורך לשלם את מס ההכנסה החל עליהם וכן לקבל קנס מופחת משמעותית עקב החשיפה מרצון.


חשוב לציין כי באפשרות אזרחים אמריקאים להשתתף בתוכנית "הגילוי מרצון" רק במידה וטרם עבר מידע לרשות המיסים בעניין החשד לאי דיווח הכנסתם בחו"ל. לאור זאת, רצוי בהקדם האפשרי להתייעץ עם עורך דין העוסק במיסוי אמריקאי ובינלאומי לצורך בירור האם הנכם זכאים להשתתף בתוכנית "הגילוי מרצון". היתרון בהשתתפות בתוכנית זו הינו הליך וודאי וקל, יחסית, למצב בו רשות המיסים תפעל מחוץ לתוכנית ואז יהיה חשוף האזרח לסנקציות פליליות והליכים משפטיים יקרים ביותר.


מזה זמן שאזרחים ישראלים מנסים לברר ולקבל מידע על מצבם המשפטי ולכן צמחו להם משרדי עורכי דין בארץ העוסקים בתחום המיסוי הבינלאומי ועובדים אף בשיתוף פעולה עם משרדים בארה"ב. כל זאת, כדי לייעל ולזרז את הבדיקה והסטטוס המשפטי של האזרח האמריקאי הגר מחוץ לארה"ב להקדים את המאוחר, בטרם ייחשף המידע לרשויות וזה עניין של זמן בלבד.
.
אנו ממליצים לאלה אשר לא יודעים ומעוניינים לדעת את מצבם המשפטית, לפנות לקבלת ייעוץ משפטי בעניינם אל משרדי עורכי דין העוסקים בתחום, על מנת לדעת האם הם יכולים להיכלל בתוכנית "גילוי מרצון" ויפה שעה אחת קודם.

 

הכותב: גיל סביר, עו"ד, סביר ושות'- ישראל, ארה"ב.

 


עודכן ב: 01/10/2014