סכסוך שכנים היא סיטואציה מאוד לא נעימה, אך למרבה הצער במקרים רבים מדובר בהרבה יותר מחוסר נוחות: השכן מאיים ומטריד והופך בכך את חייו של הנפגע לסיוט של ממש. במצב של סכסוך שכנים, עומד לרשות הנפגע כלי משפטי יעיל ביותר והוא צו למניעת הטרדה מאיימת, שאותו יגיש באמצעות עורך דין מקרקעין.


מהן הסיבות לסכסוך שכנים?


עורך דין מקרקעין נתקל במקרים רבים של סכסוך שכנים, והסיבות להיווצרותם רבות ושונות. בין היתר ניתן למנות את המקרים הבאים:


1. השתלטות על רכוש משותף: שכן אחד או מספר שכנים משתלטים על רכוש או שטח משותף השייך לכלל הדיירים. בכך הם פוגעים בזכותם הקניינית של השכנים ובאיכות חייהם.


2. סכסוך שכנים על חניה: זוהי אחת הדוגמאות השכיחות ביותר של סכסוך שכנים, שהרי חניה היא אחת ההטבות החשובות שיש לדייר בבית משותף. על כן, השתלטות על חניה השייכת לדייר אחר גורמת בהרבה מקרים להיווצרות סכסוך חריף.


3. מטרד רעש: במקרים רבים נוצר סכסוך שכנים בשל רעש חריג מצד אחד השכנים המפריע למנוחת יתר הדיירים.


4. אי תשלום ועד בית: מטרתו של תשלום ועד הבית היא לדאוג לאיכות החיים בבניין, וכאשר דייר אחד או מספר דיירים אינם משלמים, נוצר במהרה סכסוך שכנים.


מהו צו למניעת הטרדה מאיימת?


במקרה של הטרדה, הצקה או איום מצד שכן, יש מה לעשות וחשוב לדעת זאת. יש לפנות אל עורך דין מקרקעין, אשר יגיש בשם הנפגע בקשה לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת. צו זה יספק לנפגע הגנה על ידי הטלת מגבלות שונות על השכן המטריד. הצו נועד להגן למעשה על כל אדם הסובל מהטרדה, כאשר זו יכולה לבוא לידי ביטוי בדרכים שונות: נקיטת איומים, פגיעה ברכוש, בילוש וכדומה.


קבלת צו למניעת הטרדה מאיימת בהקשר של סכסוך שכנים תתאפשר בהתקיים שני תנאים מצטברים. התנאי הראשון הוא כי השכן אשר איים או הטריד עשה זאת כבר בעבר. כלומר, ככלל לא ניתן לקבל צו למניעת הטרדה מאיימת כאשר מדובר במקרה הראשון. התנאי השני הוא כי קיים יסוד סביר להניח כי תהיינה הטרדות נוספות בעתיד.


אילו הגבלות מטיל בית המשפט?


הנפגע פנה אל עורך דין מקרקעין אשר הגיש בקשה בשמו לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת. בית המשפט קיבל את הבקשה וקבע כי בנסיבות העניין של סכסוך שכנים, יש מקום למתן הצו. אילו הגבלות יוטלו על השכן המטריד? בין היתר, בית המשפט רשאי לאסור על השכן ליצור כל קשר עם הנפגע, אם בעל פה, אם בכתב או אם בכל דרך אחרת, לבלוש אחריו או לפגוע בפרטיותו בדרך אחרת. בית המשפט יכול לאסור על השכן להימצא במרחק מסוים מדירתו של הנפגע, ממקום עבודתו וכדומה. חשוב לציין כי תוקפו של צו למניעת הטרדה מאיימת הוא עד שישה חודשים, כאשר בית המשפט רשאי להאריך את הצו לתקופה של עד שנתיים.


סכסוך שכנים המגיע לכדי הטרדה אינו דבר של מה בכך, וחשוב מאוד כי הנפגע יפנה לייעוץ משפטי של עורך דין מומחה ויבדוק אם קיימת עילה לקבלת צו למניעת הטרדה מאיימת. צו זה הוא כלי יעיל מאוד לטיפול בהטרדה או איום מצד שכנים, ומטרתו היא לספק לנפגע הגנה ולמנוע את הסלמת הסכסוך. סובלים מהטרדה או איום? אל תשתהו ופנו אל עורך דין מקרקעין לקבלת ייעוץ משפטי.