ישנן סיבות שונות להיווצרותם של סכסוכי שכנים, אולם אחת הדוגמאות השכיחות ביותר היא סכסוך שכנים בגין בניית גדר. לעתים, בעת בניית הגדר חרג השכן משטחו ובכך הקטין את השטח של השכן שלידו. לפעמים נבנתה הגדר בצורה כזו המונעת מן השכן להיכנס בנוחות אל ביתו. מה ניתן לעשות במצבים כאלו?


קבלת צו הריסה


השכן החליט לבנות גדר ובעת בנייתה, גזל משטחו של השכן כמה סנטימטרים. תרחיש זה מוכר לרבים, אך עם זאת לא פעם השכן הנפגע אינו פועל אף שמעשהו של השכן הוא פגיעה בזכותו הקניינית. חשוב להבין כי במצב מעין זה, אין סיבה לשבת בחיבוק ידיים ויש מה לעשות.
הנפגע רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן צו הריסה אשר יורה על הריסת הגדר. יש להגיש את הבקשה לצו הריסה באמצעות עורך דין מקצועי ומנוסה, הבקיא בסוגיה המשפטית הזו. כמו כן, כפי שנבהיר מיד, רצוי מאוד לפנות לקבלת ייעוץ משפטי עוד בטרם נבנתה הגדר, ולא להמתין עד לאחר בנייתה כדי לפנות לעורך דין.


בכל מקרה של סכסוך שכנים אשר יש בכוחו כדי לפגוע בזכויותיכם, חשוב מאוד לפנות באופן מיידי לקבלת ייעוץ משפטי. כך גם במקרה של בניית גדר. אל תמתינו עד אשר הגדר תיבנה, אלא הקדימו ופנו לעורך דין כבר בשלב שבו אתם יודעים כי השכן מתכנן את בניית הגדר.


יש לכך שתי סיבות: האחת, כאשר אתם פונים לעורך דין מומחה בשלב מוקדם עוד בטרם הגדר נבנתה, ייתכן שניתן יהיה להגיש בקשה לצו מניעה אשר ימנע מהשכן לבנות את הגדר מלכתחילה.


הסיבה השנייה היא כי שיהוי בפנייה לבית המשפט עלול ליצור רושם של חוסר תום לב מצד הנפגע. במצב זה, בית המשפט עלול להחליט שלא להעדיף את זכות הקניין של הנפגע על פני זכות השכן הנתבע, ולמנוע מן הנפגע לקבל את הסעד המבוקש.


לא ידעתם על בניית הגדר טרם בנייתה? מיד עם היוודע לכם הדבר, פנו אל עורך דין מקצועי אשר יגיש בקשה לקבלת צו הריסה. אם יינתן הצו, השכן יהיה מחויב להרוס את הגדר שבנה ולהשיב את המצב לקדמותו. גם כאן, השתהות משמעותית עלולה לסכן את קבלת הסעד של צו הריסה, ועל כן חשוב שלא להמתין ולפנות לייעוץ משפטי.


פיצוי כספי


מטבע הדברים, סכסוך שכנים בגין בניית גדר יכול בהחלט לגרום לנזק לנפגע. במצב זה, הוא רשאי להגיש תביעת פיצויים נגד השכן, שבה ידרוש פיצוי כספי בגין כל הנזקים שנגרמו לו. תביעה כספית יכולה לכלול הן נזקים ממוניים והן נזקים בלתי ממוניים בשל עוגמת נפש. יובהר כי היה והחליט הנפגע להגיש תביעת לפיצוי, זו אינה באה במקום סעד של צו מניעה או צו הריסה, אלא מהווה סעד נוסף. סבורים כי נגרם לכם נזק כספי עקב בניית גדר על ידי השכן? פנו אל עורך דין מקצועי לקבלת ייעוץ משפטי בעניין זה.