השוכר שלך אינו עומד בתנאי הסכם השכירות? החוזה הסתיים והשוכר מסרב לפנות את הנכס? יש פתרון! כיום ניתן לפנות שוכר סרבן בהליך פינוי מהיר, הנקרא תביעה לפינוי מושכר. זהו הליך משפטי ייחודי העוסק בסעד הפינוי בלבד והוא מתנהל תוך 60 יום ממועד הגשת התביעה.

השוכר הסרבן: אודות התופעה


משכירי דירות רבים מכירים היטב את התופעה של שוכרים בעייתיים אשר מפרים את הסכם השכירות אך מסרבים לפנות את הנכס. ישנם גם מקרים שבהם הסכם השכירות הגיע לסיומו, אך למרות זאת השוכר אינו מוכן לפנות את הדירה. זהו ללא ספק מצב לא נעים אשר גורם למשכיר לנזק כספי ולעוגמת נפש רבה. אולם החדשות הטובות הן שיש פתרון. על המשכיר לפנות לעורך דין המתמחה במקרקעין ולהגיש באמצעותו תביעת פינוי, כפי שיפורט להלן.

זהו המקום לציין כי החוק אוסר על המשכיר לפעול בדרך של דין עצמי, כלומר הוא אינו רשאי לנתק את החשמל ואת המים או להחליף מנעולים בנכס. אם יעשה כן, הוא מבצע עבירה על החוק וחושף את עצמו לתביעה נזיקית מצדו של השוכר. זאת אף שלשוכר אין כל זכות בנכס. הדרך החוקית היחידה לפנות שוכר מן הנכס היא באמצעות הגשת תביעת פינוי.

פינוי שוכר בהליך מהיר


משכיר הנתקל בשוכר סרבן אשר אינו מוכן לפנות את הדירה, יגיש נגדו תביעה לפינוי מושכר. בכתב התביעה יש לפרט את כל הטיעונים ולצרף את כל המסמכים הרלוונטיים, לרבות הסכם השכירות ומכתב התראה לפני הגשת תביעה. במקרה שבו למשכיר ישנם עדים אשר יכולים להעיד על עובדות המקרה, יש לצרף תצהיר שלהם לכתב התביעה.

לשוכר הנתבע יעמדו 30 יום לצורך הגשת כתב הגנה ודיון בעניין ייערך לא יאוחר מ–30 יום לאחר המועד האחרון להגשת כתב ההגנה. כלומר, משכיר המגיש תביעת פינוי יזכה ליומו בבית המשפט תוך 60 יום ממועד הגשת התביעה.


זהו לוח זמנים מהיר וייחודי מאוד למערכת המשפט והוא נוצר מתוך ההבנה כי שוכר סרבן יכול לגרום למשכיר לנזקים רבים ועל כן יש צורך בהליך פינוי מהיר. חשוב להבהיר כי תביעה לפינוי מושכר עוסקת אך ורק בפינוי, ובמקרה שנגרמו למשכיר נזקים כספיים הוא צריך להגיש תביעה כספית נפרדת כנגד הדייר, כפי שיפורט להלן.

הגשת תביעה כספית


בלא מעט מן המקרים, שוכר בעייתי אינו רק מסרב לפנות את הנכס אלא גם גורם למשכיר לנזקים כספיים משמעותיים. לעתים בשל כך כי הוא אינו משלם את שכר הדירה ואת חשבונות הנכס. במקרים אחרים, השוכר גורם לנזק לנכס עצמו, הדורש מן המשכיר לערוך שיפוצים בנכס טרם יוכל להשכיר את הדירה לשוכר אחר.

למשכיר עומדת הזכות לתבוע מן השוכר פיצוי כספי בגין כל הנזקים שגרם לו, אולם הוא אינו יכול לעשות זאת במסגרת תביעת הפינוי. תביעה זו כאמור עוסקת אך ורק בסעד הפינוי של השוכר מן הנכס ועל המשכיר אפוא להגיש תביעה כספית נפרדת.


בתביעה זו יוכל המשכיר לדרוש פיצוי כספי עבור כל נזק אשר גרם לו השוכר. לעניין זה נוסיף כי אם הסכם השכירות כלל סעיף של פיצוי כספי בגין איחור בפינוי הנכס, יוכל המשכיר לתבוע פיצוי כספי על בסיס סעיף זה.

תודתי לשותפים בכתיבה ובעריכה, ליבנה סביר בוגרת משפטים, ד"ר גיל סביר, עו"ד שלי סלע, משרד סביר ושות'