בפסק דין חדשני שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל אביב, קבעה כבוד השופטת אביגיל כהן כי בנסיבות מסוימות חלה חובה חוקית על גוגל, כמו גם על כל מנוע חיפוש אחר, להיעתר לדרישה של אדם שנפגע כתוצאה מתוצאת חיפוש פוגענית להסרת התוכן הפוגע.


פסק הדין עוסק במקרה של עורך דין עמי סביר שייצג עורך דין אחר בהליכים משמעתיים שהתנהלו כנגדו ואשר נדונו בסופו של דבר בבית המשפט העליון. פסק הדין בעניינו של עורך הדין האחר פורסם באתר שמפרסם פסקי דין. ואולם, מסיבות טכניות הקשורות באלגוריתם של גוגל, הקשת שמו של עורך דין סביר בגוגל הציגה תוצאה שכותרתה: "הינו עו"ד אשר הורשע בחמש פרשיות שונות". מובן שמדובר בטעות, שכן המשפט התייחס בפסק הדין להרשעות של עורך הדין האחר ולא של עורך דין סביר שרק ייצג אותו בהליכים.


האם מנוע החיפוש אשם בלשון הרע?


היות שכל קורא, שלא ייכנס לקישורית ולא יקרא את פסק הדין שאליו היא מפנה צפוי לטעות ולחשוב שהפרסום האמור מתייחס לעורך דין סביר, הוא דרש להסיר את הפרסום המטעה והמכפיש, אך גוגל וכן האתר שפרסם את פסק הדין נמנעו מלמחוק את הפרסום. בפסק הדין בערכאה הראשונה בבית משפט השלום נקבע כי האתר שפרסם את פסק הדין אחראי בלשון הרע כלפי עורך דין סביר, ואילו גוגל אינו אחראי, על פי פסק הדין בבית משפט השלום, באשר אין לו כל נגיעה לפרסום.


בית המשפט המחוזי הותיר על כנה את החלטת בית משפט השלום בעניין האתר שפרסם את פסק הדין, ואילו בהתייחס לגוגל קיבל בית המשפט המחוזי את הערעור, וקבע כי גוגל היה חייב להסיר את התוכן הפוגע לאחר שהתקבלה אצלו פנייתו של עורך דין סביר.


ואם אין ספק שתוצאת החיפוש שגויה ופוגענית?


על פי פסק הדין בערעור, אף על פי שהדבר אינו מוסדר בחקיקה, במקרי קיצון שבהם אין כל ספק כי תוצאת החיפוש המופיעה במנוע החיפוש שגויה לחלוטין, מנוע החיפוש חייב להסיר את הפרסום המעוול. בית המשפט המחוזי הבהיר כי החובה הזאת שמורה למקרים ברורים וקיצוניים בלבד, וכי אם למנוע החיפוש יש ספק באשר לנכונות הפרסום, הוא רשאי להתעקש שלא למחוק את הפרסום עד לקבלת צו שיפוטי שיורה לו להסיר את הפרסום.


עוד הובהר בפסק הדין כי החובה של גוגל וחובתו של כל מנוע חיפוש אחר להסיר את הפרסום הפוגע, קמה אך ורק לאחר פרסומו של התוכן הפוגע ולאחר שהנפגע הפנה את תשומת לבו של מנוע החיפוש לפגיעה. היינו, על מנוע החיפוש לא חלה חובה לצנזר מראש תכנים או להתערב באופן הצגתם, אלא רק בדיעבד, וכפוף לקבלת הודעה ובתנאי שמדובר בעוולה ובפגיעה מובהקת.


בית המשפט השווה בפסק הדין בין החובה שכבר הוחלה בפסיקה על אתרי אינטרנט שאינם מנועי חיפוש ובין החובה של מנוע החיפוש להסיר תכנים פוגעניים, וקבע שכמו אתרים אחרים גם מנועי חיפוש חייבים לקיים נוהל של "הודעה והסרה" עם קבלת פנייה מטעם הנפגע, ולהסיר את התוכן הפוגע, כאשר מדובר בתוכן שבאופן מובהק מהווה עוולה.


מדובר בפסק דין חדשני, שכן עד כה בתי המשפט בישראל חייבו רק אתרי אינטרנט להסיר תכנים פוגעניים שהועלו אצלם, ואילו על מנועי החיפוש, שאין להם כל שליטה או קשר לתכנים שאליהם הם מובילים ולתוכן נשוא תוצאת החיפוש עצמה, ואשר פועלים באמצעות אלגוריתם ו"זחל" אוטומטי, לא הוטלה עד כה בישראל אחריות או חובה כלשהי להסיר תכנים.


הכותבים עוסקים בין השאר בדיני לשון הרע, במשפט מסחרי ובדיני אינטרנט.