רבים מאלה המשאירים אחרי מותם צוואה, מעוניינים למנות מנהל עיזבון בעודם בין החיים, שהוא האדם שיסדיר אותה ויוציא אותה, בסופו של דבר, אל הפועל.

ישנם מקרים שבהם היורשים עצמם, המצוינים בצוואה, הינם אלו המנהלים אותה (ובתנאי שמדובר בבגירים), אולם במקרים רבים מדובר במנהל עיזבון האחראי עליה ובעל ייפוי הכוח כדי לממשה. הבקשה למינויו של מנהל עיזבון יכולה להגיע מצדו של כותב הצוואה, מצדו של הנושה, הטוען כי היורשים או אחד מהם חייבים לו כסף, או מצדו של אחד מהיורשים עצמם.

תפקידיו המרכזיים של מנהל עיזבון

מנהל עיזבון הינו זה האחראי באופן רשמי על כל נכסי העיזבון. מנהל עיזבון כפוף להוראותיו של בית המשפט ופועל בהתאם להנחיותיו ולא על דעת עצמו, בלשון החוק המנהל הנו זרועו הארוכה של בית המשפט.


המנהל יכול שיהיה עורך דין או כל אדם אחר, לרבות אחד היורשים. במקרים בהם היורשים אינם יכולים לשמש בתפקיד זה, בין אם בשל גילם הצעיר או כל סיבה אחרת, ממנה בית המשפט את מנהל עיזבון מטעמו, האחראי על מימוש הצוואה במהלך 24 חודשים. הוא יכול לבקש הארכה לתפקידו, אולם זו תלויה בהחלטתו של בית המשפט.

המנהל יכול שיהיה עורך דין או כל אדם אחר, לרבות אחד היורשים. במקרים בהם היורשים אינם יכולים לשמש בתפקיד זה, בין אם בשל גילם הצעיר או כל סיבה אחרת, ממנה בית המשפט את מנהל עיזבון מטעמו, האחראי על מימוש הצוואה במהלך 24 חודשים. הוא יכול לבקש הארכה לתפקידו, אולם זו תלויה בהחלטתו של בית המשפט.

אחראי על חלוקת רכושו של המנוח בין היורשים ובהתאם לצוואה, שנכתבה לפני מותו.


אחראי על סילוק חובותיו השונים של המנוח בהתאם לעיזבון שהותיר.


אחראי על ניהול מעקב מדויק של כל ההוצאות השונות וההכנסות השונות הקשורות בעיזבון עצמו, וזאת לאחר שנפתח חשבון בנק, המיועד לשם כך.


אחראי על המשך ניהול הליכי תביעה, אם היו כאלה, לפני פטירתו של בעל הצוואה, וגם פתיחת הליכי גבייה בגין כספים המגיעים לעיזבון.

התנהלותו של מנהל עיזבון נתונה תחת פיקוחו ואישורו של בית המשפט. בין אם הוא מעוניין לבצע רכישה כלשהי בשם העיזבון או מכירה של אחד הנכסים, עליו לפנות אל בית המשפט ולבקש אישור לבצע זאת. אם לא עשה זאת, הרי שלפעולותיו השונות אין תוקף משפטי. שכרו של מנהל עיזבון נקבע בהתאם לתפקידו (אם הינו עורך דין, יקבל את שכרו כעורך דין, ובמקרה שהוא בעל מקצוע אחר, ייקבע שכרו בהתאם לכך). אם הוא מבצע פעולות נוספות שאינן קשורות בתפקידו וחורגות ממנו, הוא יקבל על כך תשלום נוסף.