אנו עדים היום לשינוי מדיניות דרמטי ומשמעותי בכל הקשור לנוהג זה באכיפה והעמדה לדין ביחס לנוהג הקיים בשנים עברו, במדינת ישראל בכלל ובצה"ל בפרט.


רק על מנת להעמיד דברים על דיוקם, כבר בפתח הדברים, חשוב לציין ולהדגיש כי נכון להיום, אין שינוי פיסי או תיקון רלבנטי בהוראות החיקוק בדין הפלילי ובפקודת הסמים, שכן אין כל הבחנה בין סמים "קלים" ל"קשים" ועדיין לא תוקנה פקודת הסמים, כך שעבירת החזקת סם לצריכה עצמית קיימת ושרירה בגין החזקה לצריכה עצמית של סם מסוג קנבוס/ חשיש/ מריחואנה, עד 15 גרם נטו, ללא אישור, נושאת בצידה הרשעה וענישה של עד 3 שנות מאסר.


מעבר לכך החזקה של סמים מסוכנים בכמות מסחרית מעל למשקל זה, בצידה ענישה בדמות מאסר עד 20 שנה.


כאשר עסקינן בסמים מסוכנים מסוג הרואין או קוקאין, אזי הכמות לצריכה עצמית הינה עד למשקל 0.3 גרם נטו.


גישה מקלה מצד משטרת ישראל והמשטרה הצבאית


אולם כיום ניכר שינוי משמעותי ביחס למדיניות האכיפה של משטרת ישראל ומצ"ח אשר נהגו עד כה בגישה מחמירה ביותר, עת הפרקליטות הצבאית נהגה להגיש כמות רבה של תיקים בתחום עבירות הסמים (מעל ל-65% ביחס לכלל כתבי האישום) וכעת אומצה שינוי במדיניות האכיפה בהקשר לצריכת סמים קלים.


למעשה הונהגה שיטה חדשה ומדיניות מקלה בצה"ל, לפיה נמנעים מהגשת כתב אישום, נגד חייל סדיר או מילואים בעבירת שימוש בסמים לצריכה עצמית, מחוץ למסגרת פעילות הצבאית השוטפת בבסיס, כאשר מדובר בעבירה ראשונה וזאת בתמורה להתחייבות לתקופת צו מבחן, שבמהלכה יתחייבו למסור דגימות שתן ולעבור בדיקת פתע, במקום הגשת כתב אישום והליך פלילי בבית הדין הצבאי.


מכאן שהמגמה מקלה ומותאמת במידת מה לנהלים המוכרים בהליך פלילי - אזרחי בו לא מוגש בדרך כלל כתב אישום במקרה ומדובר במקרה ראשון של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, בכמות קטנה, אלא הוא נסגר ברוב המקרים בעילה של "אין עניין לציבור", בהתאם להנחיית נוהל פרקליט מדינה.


עד היום חיילים שהורשעו בהליך פלילי זה - עתידם הוכתם גם בהמשך חייהם האזרחיים ומנע מהם אפשרות להוצאת תעודת יושר, ויזה לארה"ב, קבלה למוסדות אקדמיים והכביד מאוד בהליך מיון וקבלה לעבודה במוסדות ציבור ולתפקידים רגישים ברשויות שונות, בעיקר למשרות ביטחוניות כאלו ואחרות.


על כן מדובר בבשורה של ממש ופתרון יעיל וחיובי עבור אותם חיילים מתוך רצון כנה ואמיתי לטיפול ומעקב בהתמכרות כזו או אחרת, כל זאת ללא רישום פלילי ופגיעה בהכתמת שמם הטוב, בחופש העיסוק ובכבוד האדם וחירותו.


במישור הפלילי האזרחי - קיים "חוק הסדרים מותנים", שחוקק לפני 5 שנים ונכנס לפועל הלכה למעשה במגוון עבירות בסמכות התביעה המשטרתית, אשר בוחנת כל תיק לגופו של עניין על פי נסיבותיו ובמידה ומדובר בנאשם שעומד בקריטריונים שנקבעו בחוק רשויות התביעה מאפשרות לסגור תיקים שהעונש המקסימלי הוא עד שלוש שנות מאסר, במידה והחשוד מתחייב לעמוד בתנאים שנקבעו מראש, לרבות קנס לקופת המדינה ועמידה בתכנית שיקום.


המדיניות החדשה מאפשרת דרך ביניים המשרתת באופן הדדי גם את האינטרס הציבורי הרחב מחד ומשלימה את האינטרס הצר של החשוד מאידך.


אמליץ בכל מקרה הקשור בסוגיה זו, לפנות לעורך דין העוסק בתחום ולקבל ייעוץ מקצועי, כבר בתחילת ההליכים.

 

מאת עורך דין ליאור בנימין