לא פעם מוצא עצמו "הצרכן הקטן" נבוך וחסר אונים מול תאגידי הענק, קונצרנים ורשתות שיווק ארציות כאשר הוא מקבל שרות או רוכש מוצרים שונים המתבררים כשונים מהמוצר עליו הצהירו המשווקים. זאת, תוך הטעיית הצרכנים והעלמת מידע בסיסי אשר היה מאפשר לצרכן לשקול האם היה רוצה להתקשר בעסקה ולקבל את השרות או לרכוש את המוצר. לצרכן הקטן אין את הידע והכלים המקצועיים לבדוק כל מוצר ולוודא כי אכן המוצר עונה על דרישות החוק והצהרות היצרנים לגבי טיב המוצר והרכבו.


לעזרת "הצרכן הקטן" והנבוך, עומד כלי רב עוצמתי, יחיד ומיוחד בדמות "תביעה ייצוגית". כלי זה מאפשר לצרכן אשר נגרם לו עוול קטן ככל שיהיה, להתמודד מול תאגידי ענק כשווה בין שווים ולזעוק את זעקתם של צרכנים רבים אשר נפגעו באותה רמה.


לאחרונה הוגשה תביעה ייצוגית נגד חברת הלווין "יס". התביעה הוגשה על ידי נציגות הבית המשותף בשני מבנים בעיר חיפה ובעיר נשר.
להפתעתו ולתדהמתו של נציגות הבית המשותף, התברר יום אחד כי אנטנת הקליטה אשר מוצבת על גג הבית המשותף ומעבירה את תשדורת הערוצים השונים ללקוחות החברה, זקוקה למתח חשמלי לצורך עבודתה. מתח חשמלי זה "נלקח" משקעי חשמל אשר נמצאים בתחום השטח המשותף בכל מבנה, וזאת ללא כל בקשת רשות או אישור מדיירי הבית או מנציגות הבית המשותף.


נציגות הבית המשותף, בעזרת עורכי הדין עו"ד יוסי חובב ועו"ד אייל פלטק אשר משמשים כעורכי הדין הייצוגים, לא התעצלו ובמשך קרוב לשנה, תוך השקעת מאמצים ואמצעים רבים מאד ובמעורבות של עשרות אנשים, בדקו מאות בתים משותפים בישראל. במהלך הבדיקה התברר כי בכל בית משותף שיטת עבודת אנטנת הקליטה היא אותה שיטה בה האנטנה צורכת חשמל על חשבון נציגות הבית המשותף.


80 מיליון שקלים על חשבון נציגויות הבתים המשותפים


בהנחיית עורך הדין יוסי חובב אשר במקצועו הינו מהנדס ובעזרת עורך הדין אייל פלטק אשר במקצועו הינו יועץ בטיחות למבנים, בוצעה בדיקה אמפירית אשר במהלכה נרכשו מספר מוני חשמל ובעזרת חשמלאים חוברו מונים אלו ישירות לצריכת המתח החשמלי של אנטנת "יס" בלבד, וזאת למשך מספר חודשים בכל מבנה.


בסופה של הבדיקה אשר נערכה במבנים רבים בארץ, בגדלים שונים ובאזורים שונים, התקבלו תוצאות אשר נותחו והממצאים הועלו ורוכזו בתביעה הייצוגית שהוגשה.


מקריאת ממצאי וניתוח מסקנות הבדיקות, עולה כי צריכת החשמל אשר חברת "יס" צרכה על חשבון נציגויות הבתים המשותפים בישראל ואשר להערכת התובעים מספרם עולה על מאה אלף בתים משותפים, צריכת החשמל ב- 7 השנים האחרונות עולה על סכום של 80 מיליון שקלים. סכום אותו דורשים התובעים הייצוגים להחזיר לכל חברי הקבוצה שהינם כל נציגויות הבתים המשותפים בארץ אשר בגג ביתם מותקנת אנטנת קליטה של חברת "יס".


נוסף לסכום זה, דורשים התובעים בתביעתם כי חברת "יס" תתקין מונה חשמל אשר יחובר ישירות לאנטנת "יס" בכל בית משותף בישראל, מונה זה ימדוד באופן מדויק את צריכת החשמל של אנטנת "יס" בכל מבנה ואחת לתקופה כפי שיקבע בית המשפט, תשלם חברת "יס" לנציגות הבית המשותף באותו מבנה את עלות צריכת החשמל של מתקניה.


היקף התביעה כפי שהוגשה לבית המשפט עשוי להיות גדול עוד יותר, וזאת כאשר יתקבלו מחברת "יס" נתונים מדויקים על מספר הבתים המשותפים בהם מותקנים מערכות התקשורת של החברה.