רבים מאזרחי ארצות הברית הגרים בישראל, מחזיקי גרין קארד וסתם כאלה שפעם העבירו כסף לארצות הברית, נתקלו באחרונה בבקשה מצד הבנקים הישראלים להזדהות כאמריקנים ולאשר לבנק לשתף את זהותם עם רשויות המס האמריקניות. ההשלכות של חתימה על מסמך כאמור אינן תמיד ברורות, ועשויות להיות חמורות מאוד במקרים מסוימים. להלן נעשה קצת סדר בדברים.


מדוע מבקשים ממני את האינפורמציה הזו?


על פי הסכם בין ישראל לארצות הברית שנחתם בקיץ שעבר, הבנקים הישראלים מחויבים לדווח לרשות המס האמריקנית על קיומו של חשבון במוסדם על שם מי שהוא "אמריקני". בנק שלא ימלא אחר החובה כאמור, יצטרך לתת דין וחשבון למדינת ישראל החתומה על ההסכם, וכן הבנקאים עצמם באופן אישי חשופים לתביעות ועונשים אם לא ימלאו אחר ההנחיות הללו.


לכן, לבנקים יש אינטרס גדול למלא אחר החובה הזו, מבלי להתחשב בתוצאות שהגילוי האמור עשוי לעורר עבור הלקוח.


על אילו שנים מחויב הבנק לדווח?


הבנק ידווח לאמריקנים על כל החשבונות של אמריקניים שנוהלו על ידו החל בשנת 2014 ואילך. הדיווח יחל ככל הנראה בספטמבר 2015.
איך הם ידעו שאני קשור לארצות הברית ולמה בכלל פנו אליי?


הבנקים מחויבים לבקש הצהרה מכל מי שהוא "חשוד" כאמריקני. לפעמים כתובת יוצרת חשד או העברות תכופות לחשבון בארצות הברית, לעתים סטטוס כעולה חדש או תושב חוזר ולפעמים מידע מדויק בנוגע לסטטוס של אותו אדם. ישנם אמריקנים שיחמקו מזיהוי כאמריקני וישנם ישראלים שעל לא עוול בכפם ייחשדו ככאלה. חובת הבנק היא לבדוק כל חשד ולאמת אותו בצורה ברורה לכאן או לכאן.


מיהו אמריקני?


אמריקני לצורך זה הוא כל מי שהוא אזרח ארצות הברית, מחזיק בגרין קארד או מתגורר דרך קבע בארצות הברית, ונחשב על פי חוקי המס הפנימיים בארצות הברית לתושב.


מה משמעות החתימה על הטופס?


מי שיכול להוכיח שאינו אמריקני כהגדרתו לעיל, יחתום על טופס W-8 שבו הוא מצהיר שאין לו כל קשר לארצות הברית. אדם שחתם על הצהרה כאמור והבנק קיבל בסיפוק את הצהרתו, לא ייכלל ברשימת הדיווח של הבנק ל-IRS.


מי שמוגדר כאמריקני, ייאלץ לחתום על W-9 שבו הוא מצהיר על זהותו כאמריקני וחושף פרטים כגון כתובתו ומספר הזיהוי בארצות הברית. הבנק מחויב להעביר ל-IRS רשימות הכוללות את מספרי החשבונות של לקוחות "אמריקניים", ובכך בעצם לחשוף את אותם לקוחות לרשויות המס האמריקניות.


מה יקרה אם אני לא מסכים לחתום?


רוב הבנקים נוקטים גישה אגרסיבית כלפי מי שממאן לחתום על ההצהרה, ובמקרים רבים יאפשרו ללקוח להעביר את הכסף לחשבון אחר על שמו בלבד ולסגור את החשבון אצלם, או לחלופין יקפיאו לו את החשבון כך שלא ניתן יהיה לבצע בו פעולות עד אשר הבנק יקבל הצהרה.
נוסף על כך, אם מועד הדיווח ל-IRS יגיע מבלי שהבנק יודע אם הלקוח הוא במעמד אמריקני או לא, יופיע אותו לקוח ברשימת ה"חשודים" כאמריקנים.


למה זה משנה לי אם ה-IRS יודעים שיש לי חשבון בישראל?


קצרה היריעה מלתאר בדיוק מה המשמעות, אולם אציין בקצרה כי קיימת חובת דיווח לארצות הברית על עצם קיומם של חשבונות מחוץ לארצות הברית. אי הדיווח על אותם חשבונות עשוי לגרור קנסות ועונשים אזרחים ופליליים, ולכן יש לכך חשיבות עצומה.


אמריקני שדיווח מרצונו החופשי על החשבונות שלו מחוץ לארצות הברית לא צריך לחשוש לחתום על הטופס, אולם אמריקני שבבעלותו חשבונות שלא דווחו חשוף לקנסות גבוהים ובמקרים מסוימים גם לאכיפה פלילית בגין אי הדיווח.


בשנים האחרונות רשויות המס האמריקניות החלו במדיניות אכיפה מוגברת כלפי אזרחי ארצות הברית ומחזיקי גרין קארד המתגוררים בחו"ל ובארצות הברית אשר לא דיווחו על חשבונות זרים. אם בעבר אזרחים רבים צללו "מתחת לרדאר" והסיכוי לשומה היה קלוש מבחינתם, כעת עם דיווח עצמאי מאת הבנקים בישראל בנוגע לזהות אותם לקוחות, מלאכת האכיפה של הרשויות תוקל משמעותית ואנו צפויים בשנים הקרובות לשמוע רבות על שומות שייעשו בהקשר הזה.


הבנק פנה אלי ואני אמריקני שלא דיווח על חשבונותיו, מה לעשות?


אם אתה בקטגוריית ה"אמריקניים" ויש ברשותך חשבונות בנק, פנסיות, קרנות השתלמות וכדומה אשר לא דווחו לארצות הברית, מומלץ לפנות לייעוץ אצל עורך דין אשר יוכל להעריך את הסיכונים והסיכויים ולהמליץ על דרך פעולה מועדפת בנסיבות הנקודתיות של המקרה שלך.


יצוין בקצרה כי במסגרת רצונו לעודד דיווח על חשבונות זרים וכן על ההכנסות מאותם חשבונות, ה-IRS פתח מספר תוכניות גילוי מרצון אשר עוד לא מאוחר לקחת בהן חלק.


לא ברור עד מתי וכמה אחרי של-IRS יהיה מקור מידע עצמאי לגבי זהות האמריקניים בעלי החשבונות הזרים, יאפשר ה-IRS גילוי מרצון. מה שבטוח הוא שמידת הסובלנות כלפי מי שהבנק בישראל ביקש ממנו לחתום וסירב או לאחר שגילה שיש לו חובת דיווח לא מילא אותה, לא צפויה להיות גבוהה במיוחד, והקנסות בעקבות כך צפויים לעלות. לייעוץ ראשוני חינם והערכת סיכויים אנא פנו למשרדינו.