מקרה הזוי שבו אישה החליטה להתחזות לידועה בציבור תוך שהיא רותמת לעניין זה את משפחת המנוח (כנגד הנכדה/ היורשת החוקית היחידה), שהייתה מעוניינת לפגוע בנכדה ולזכות בירושה הנכבדה של המנוח - עובד חברת החשמל שנהרג בתאונת דרכים, שהיא גם תאונת עבודה.


קודם פטירתו, היה המנוח אב לילדה יחידה שמלאו לה 21 שנים מנישואיו היחידים שבאו לקיצם בגירושין ב-1995, כאמור בשנת 2016 נהרג בתאונת דרכים, שהיא גם תאונת עבודה. בתו היחידה פנתה לבית הדין הרבני בבאר שבע, שם הגישה בקשה למתן צו ירושה על פי דין.


במקביל לכך, לאחר ששמעה הגברת המתחזה על מהלכה של הילדה, ככל הנראה כתוצאה מפרסום ברשומות ושליחת הודעה לאפוטרופוס הכללי, הגישה המתחזה/המערערת התנגדות לצו הירושה.


בהתנגדות היא טענה כי היא "הידועה בציבור" של המנוח ואף ביקשה מבית הדין הרבני בבאר שבע שלא לדון בבקשה למתן צו ירושה וכי יש להעביר את התיק לבית המשפט לענייני משפחה.


בקשת המתחזה נדחתה על ידי בית הדין הרבני


בית הדין הרבני קבע עקרונית כי בית הדין יהיה מוסמך לדון בשאלה האם יש לה 'זכות נחזית לכאורית' כ'ידועה בציבור' והאם היא נחשבת כ'נוגעת בדבר' לעניין הצורך במתן הסכמה לסמכות בית הדין.


כמו כן, לדבריה בית הדין נעדר סמכות משום שלמערערת מעמד של 'נוגע בדבר' לפי חוק הירושה, המקנה ל'ידועה בציבור' מעמד של זוכה מכוח 'מעין צוואה'.

 

לדברי הח"מ, אף אם נקבל את מלוא טענותיה העובדתיות של המערערת כפי שהיא מתארת אותן, גם אז מערערת איננה עומדת בהגדרה של 'ידועה בציבור'.


המתחזה הציגה חשבונית מהסופר כראיה לטענותיה

דלות הראיות אותן הציגה המערערת ניכרו לכל משום שלא הביאה כל ראיה ראשונית מינימלית לטענתה, כל מה שהיה לה להציג זו חשבונית מהסופר, הודעת אס אמ אס ואיזו תמונה שהמנוח מצולם לידה.

 

מנגד הציגה הילדה היתומה, תמונות רבות אחרות בהן מצולם המנוח עם הרבה נשים אחרות. בכל מהלך ההתדיינות בבית הדין הרבני בבאר שבע, המערערת פעלה במזיד ובמודע לשיבוש ראיות.

 

המערערת גנבה את הפלאפון של המנוח שהוחזק קודם בידי בת המנוח, סירבה באופן שיטתי להוראת בית הדין להעביר אליו את הפלאפון ואף הגדילה לעשות משהשמידה את מכשיר הסלולר, תוך שהיא שוברת אותו וטובלת אותו במים ומוציאה ממנו את לוח ה-m ואת כרטיס ה-sim.

 

בית הדין דאג לציין לאורך כל ההליך כי המערערת והמנוח לא התגוררו בדירה משותפת, ואף לא בזוגיות יציבה, כמו כן, חסר כל סממן של תמיכה כלכלית".

 

במצב דברים זה, קבע בית הדין הרבני במחוז הדרום, כי המערערת/ המתנגדת/ המבקשת/ המתחזה איננה נחשבת כידועה בציבור. יהא נכון לומר כי היא מתחזה לידועה בציבור וכי אינה נוגעת בדבר לעניין הצורך בהסכמתה לסמכות בית הדין, ואף אין לה שום זכות הנחזית לכאורה.