רשות מקרקעי ישראל, ידועה גם לפי שמה בעבר מנהל מקרקעי ישראל, מופקדת על ניהול של כ-93% מכל הקרקעות במדינה.


באופן טבעי מנהל מקרקעי ישראל קובע כמעט בבלעדיות את מיקום ומספר הקרקעות. כמו כן, מתערב באופן ישיר בחייהם של האזרחים בנושאים מינוריים במתן אישור להתקנת סוככים/ פרגולות ואישורים לסגירת מרפסת.


ע"פ המתואר לעיל מתקשה המנהל ליצור סינרגיה בין כל הגורמים וכתוצאה מכך נקלע לעיתים למכשולים שונים כמו תגובה איטית לצורכי השוק, היעדר מתן תמריצים לחדשנות, סרבול הליכים וביורוקרטיה מסובכת.


העברת זכויות במנהל לאחר עסקת מכירת הדירה מתבצעת ע"י הקניית זכות חכירה במקרקעין בחלקה או בשלמותה או כדרך של הסבת זכות, בתמורה או ללא תמורה.


ניתן להגיש בקשה להעברת זכויות חכירה במנהל מקרקעי ישראל הנעשית ע"י רישום "הערה" בספרי המנהל בעניין עסקה לגבי אותם מקרקעין או "הערה" על הצורך בהסכמה או הערה על הגבלת כשרות משפטית.


מה הם דמי חכירה שנתיים ומתי משלמים אותם?


דמי חכירה הם הכספים שמשלם החוכר לרשות כל שנה עבור שימוש במקרקעין בהתאם למטרה של ההקצאה.


חוק יסוד מקרקעי ישראל קובע את העיקרון שלפיו "מקרקעי ישראל" יימסרו בחכירה והבעלות עליהן לא תועבר. "חכירה לדורות" היא שכירות לתקופה של ‎25 שנים ומעלה.


היוון דמי חכירה שנתיים הוא סך התשלומים העתידיים לרשות, עבור תקופת החכירה או היתרה שלה, בתשלום חד פעמי שמתבצע מראש. מכוח החלטת מועצת מקרקעי ישראל, יש אפשרות להוון את דמי החכירה השנתיים. עלות דמי ההיוון נקבע לפי האחוז הספציפי משווי המקרקעין ונתוני הנכס.


בפועל, בכדי להמשיך את פעולת העברת מלוא הזכויות בנכס מהמוכר (בעל הזכויות) לקונה, יש לבדוק אם הנכס מהוון וכי אין חוב בגין אי תשלום דמי החכירה השנתיים על אותם המקרקעין.


מה עושים אם קיים חוב בגין אי תשלום דמי חקירה שנתיים?


במידה וקיים חוב, יש לשלמו באחת מלשכות המקרקעין באמצעות אשראי או מזומן בלבד, או לחילופין ניתן לפנות למשרד עורך הדין המטפל בתביעה ו/או תיק הוצאה לפועל במידה ונפתח תיק בגין אי תשלום, בעניין המקרקעין הספציפיים.


לאחר סגירת החוב אם היה צורך, והנכס נמצא כמהוון יש לבצע העברת זכויות באופן פשוט יחסית, וזאת בתנאי שאין רישום של הערה "אין הגבלה בהעברה וירושה" בנסח הטאבו.


יש להקפיד כי כל המסמכים המוגשים יהיו מסמכי מקור או נאמנים למקור, כלומר הם מאושרים על ידי עורך דין.


רצוי להשאיר אצלכם עותק מקור/ תואם מקור מכל מסמך. חשוב לזכור כי הגשת כל המסמכים כנדרש תגרום לזירוז הטיפול בפנייה לרשות מקרקעי ישראל.


*אין באמור לעיל משום המלצה, חוות דעת משפטית או ייעוץ משפטי או תחליף לכך; כמו כן התוכן באתר לא מתיימר להיות מדויק ו/או מקיף ו/או עדכני, ויש לקחת בחשבון שמידע משפטי מטבעו מתיישן.


כל המסתמך על המידע באתר עושה זאת באחריותו המלאה ועל דעת עצמו בלבד!
 


עודכן ב: 11/02/2020