ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. לשם כך הוא מאפשר לכל אדם בגיר וכשיר, למנות מיופה כוח (אחד או יותר) אשר יטפל בענייניו בעתיד כאשר לא יוכל לטפל בכך בעצמו.


במסגרת ייפוי הכוח המתמשך הממנה בוחר מי יטפל בו וכיצד יראו חייו כאשר תהיה התדרדרות במצבו והוא כבר לא יהיה כשיר להחליט החלטות הנוגעות לענייניו מסיבות שונות.


יתרונותיו של ייפוי הכוח המתמשך אל מול מינוי אפוטרופוס


בעבר הדרך היחידה לטפל בענייניו של האדם הבלתי כשיר הייתה לערב את רשויות המדינה ולמנות לו אפוטרופוס. מינוי אפוטרופוס מתבצע באמצעות הליך מורכב הכרוך בבירוקרטיה ובטרחה רבה כאשר לאדם עצמו אין יכולת להשפיע על בחירת האפוטרופוס שימונה לו.


ייפוי הכוח המתמשך מתייחס לרווחתו האישית של האדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, לכלל נכסיו, כספיו והתחייבויותיו של האדם, וכן לעניינים רפואיים.


הממנה יכול לקבוע כי מיופה הכוח יקבל בשמו החלטות עתידיות ולהותיר בידיו את שיקול הדעת לגבי תוכן ההחלטות, או שהוא יכול לפרט מהו רצונו ביחס לתוכן ההחלטות בכל עניין ועניין.


למשל, הממנה יכול לקבוע כי ביחס לענייניו הרכושיים, מיופה הכוח ימכור או ישכיר את ביתו בנסיבות מסוימות או ישקיע את כספיו בדרך מסוימת.


משמעותו של ייפוי הכוח המתמשך הלכה למעשה


גב’ שושי (שם בדוי), אלמנה בת 70 החיה בגפה, החליקה במדרכה שליד ביתה, ללא יכולת לזוז במשך יומיים לאחר שהחליקה. שושי, הייתה במצב של דמנציה מתקדמת, אך היא בטחה אך ורק בעצמה ולא נתנה אפילו לבני משפחתה להתערב.


בנותיה, הפצירו בה לעבור להתגורר סמוך לביתן, או לבחור בבית אבות/דיור מוגן, כדי שתהיה לה עזרה יומיומית והיא לא תצטרך לבצע את כל המטלות לבדה. מצבה הקוגניטיבי של שושי הקשה עליה להבין את הסכנה בה היא עלולה להימצא, אך לא ניתן לכפות עליה לקבל החלטה מעין זו בניגוד לרצונה.


אילו היה ממונה לשושי אפוטרופוס, הייתה בידיו הזכות לכפות את דעתו המנומקת לגבי טובתה של שושי, אך בכל אופן יש לזכור כי מדובר בכפייה. אם עשר שנים קודם או פחות, בזמן ששושי עדיין הייתה צלולה ובריאה היו שואלים אותה: מה היית רוצה שיקרה איתך אם חלילה תימצאי במצב שתואר, לבטח הייתה עונה "תעשו את הדבר הנכון ותעבירו אותי קרוב לבנותיי או לחילופין לבית אבות כזה או אחר". במקרה כזה הייתה לשושי את הזכות לבחור איך וכיצד יתנהלו ענייניה, היכן תתגורר ועם מי.


הוראה כזו מתאפשרת כיום במסגרת עריכת ייפוי כוח מתמשך הניתן מראש. ייפוי הכוח יופעל הלכה למעשה רק כאשר הממנה יקלע למצב של אי כשרות משפטית.


האם אדם רשאי למנות יותר ממיופה כוח אחד?


כן, אדם יכול למנות מספר מיופיי כוח (למשל את כל ילדיו). ניתן אף לחלק את הסמכויות ולקבוע שאחד יהיה אחראי לעניינים האישיים, השני לעניינים הרפואיים והשלישי לעניינים הרכושיים.


האם כל אחד יכול להיות מיופה כוח? לא. פושט רגל, לקוח מוגבל, מטפל רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי ועוד, אינם יכולים להתמנות למיופי כוח.


מי מפקח על מיופה הכוח?


הממנה רשאי לקבוע אדם שיקבל מידע או דיווחים ממיופה הכוח. כמו כן ניתן לקבוע שהאפוטרופוס הכללי יפקח על מיופה הכוח.


הגישה החדשה שבאה לידי ביטוי בייפוי הכוח המתמשך מבוססת על עקרונות שנועדו לשים את האדם וצרכיו במרכז ולשמור עד כמה שניתן על האוטונומיה שלו ועל כיבוד רצונו. באמצעות עריכת ייפוי הכוח מתמשך מתאפשר לממנה לתכנן את עתידו, לשלוט עליו ולקבוע כיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ישתנה לרעה (כאשר תחול התדרדרות במצבו).


התדרדרות במצבו של הממנה יכולה לנבוע מתאונה, מחלה (כגון קורונה), ניתוח, מוגבלות נפשית ומוגבלות שכלית העלולות לפגוע בכושר השיפוט של האדם.