הסכם הוא התחייבות בין שתי ישויות, למשל: בין אנשים, בין חברות, בין רשות מקומית לאזרח, בין רשות ממשלתית לאזרח, בהסכם מעלים הצדדים את ההסכמות ביניהם הכוללים חובות וזכויות ואת דרך הפעולה שעל כל צד לעשות כדי שיקויים ההסכם, בנוסף מעלים במסגרת ההסכם גם את ה'תרופות'- כך שבמקרה שמי מהצדדים מפר את ההסכם, הצד השני יפוצה על ההפרה.

 

ברוב המקרים הצדדים מקיימים את ההסכם אבל ישנם מקרים שבהם אחד מהצדדים מפר את ההסכם ולא מפצה את הצד השני על ההפרה, או שלא היה מנגנון פיצויי מוסדר בהסכם, או שיש מנגנון מוסדר להפרה, אך הצד המפר אינו מעוניין לפצות את הצד הנפגע, מה שיכול לנבוע מהרבה סיבות, כגון:

 

א. ניסוח ההסכם והבנתו, ההסכם לא כיסה את כל האפשרויות שיכולות לנבוע מההסכם


ב. הצדדים פירשו באופן שונה את אותו סעיף בהסכם


ג. לא הכניסו את הסוגיה במחלוקת להסכם וכל צד פירש אותו אחרת


להלן מספר דרכים לפני שמגיעים לשערי בית המשפט:


1. ליווי על ידי עורך דין שתחום מומחיותו בתחום הענייני של ההסכם שמנהלים הצדדים לדוגמא:


1.1 קנייה והשכרת נכס


1.2 הסכם שיתוף פעולה בין חברות


1.3 הסכם רכישה של מוצר מסוים


1.4 הסכם שירות


2. ליווי וייעוץ על ידי אותו עורך דין שהיה מעורה בהכנת ההסכם, שימשיך ללוות את הלקוח באותם המקרים שאינם ברורים לצדדים.

 

הפרתו של הסכם ותרופה להפרה:


הפרה על פי ההגדרה בחוק "מעשה או מחדל בניגוד לחוזה", הצד שנפגע זכותו לאכוף את החוזה למרות שהצד המפר הפר אותו, במקרה של "הפרה יסודית" שהגדרה בחוק "הפרה שניתן להניח לגביה שאדם סביר לא היה מתקשר באותו חוזה אילו ראה מראש את ההפרה ותוצאותיה, או הפרה שהוסכם עליה בחוזה שתיחשב ליסודית; תניה גורפת בחוזה העושה הפרות להפרות יסודיות ללא הבחנה ביניהן, אין לה תוקף אלא אם היתה סבירה בעת כריתת החוזה".


במקרה זה יש לנפגע זכות לבטל את ההסכם ופיצוי על ביטול ההסכם. במקרים שבהם ניתן לפתור את הסוגיות במחלוקת בין הצדדים, אזי יעזור לשני הצדדים לא להגיע לבית המשפט, לפתרון המחלוקות.

 

היה ואחד מהצדדים מפרש את פעולתו כפעולה נכונה והצד השני מפרש אחרת ואין עורך דין שיוכל להנחות נכונה את ההסכם, במקרה זה אין מנוס מהצד הנפגע לפנות לעזרה לבית המשפט בסוגיה שבמחלוקת.

 

במחלוקות כגון אלו, מגיעים לרוב לבתי המשפט האזרחיים השונים, סוגי בתי המשפט האזרחיים תלויים במהות העניינית במחלוקת, בגובה התביעה והפיצוי של הצד שתובע ומקום ההסכם. לייעוץ וליווי בהסכמים מסחריים ותביעות מסחריות - אנא פנה למשרד עורכי דין רונן אדר.