תכלית בית המשפט לתביעות קטנות הינו חיסכון בעלויות ועקרון היעילות, הובילו לכך שהמחוקק אסר ככלל ייצוג בעלי הדין, הגמיש את סדרי הדין, קבע לוח זמנים מהיר, והגביל את אפשרויות הערעור.


הגשת תביעה קטנה


סמכות בית-המשפט לתביעות קטנות מוסדרת בפרק ב' סימן ה' לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד-1984 ובתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), תשל"ז-1976. לפי החוק, בית-משפט לתביעות קטנות הוא בית-משפט השלום שהוסמך לצורך העניין.


תביעה קטנה היא תביעה כספית שמגיש יחיד (אדם פרטי ולא תאגיד) בשווי שאינו עולה על 33,900 שקלים. לדוגמא, החלפה של מוצר, תיקונו או ביטול עסקה, אם שווי המוצר, שווי התיקון או סכום העסקה שתובעים לבטל הם עד 33,900 שקלים. (נכון ליום 01.01.19 ומתעדכן מידי שנה), או תביעה למתן צו להחלפת מוצר, תיקון מוצר או ביטול עסקה, כאשר השווי אינו עולה על הסכום המרבי כאמור לעיל.


סמכות בית-המשפט לתביעות קטנות אינה בלעדית, והתובע יכול לבחור אם להגיש את התביעה בעצמו וללא ייצוג עו"ד בבית משפט לתביעות קטנות, או להגיש תביעה באמצעות ייצוג עו"ד לבית משפט השלום.


ייצוג בתביעות קטנות


ככל אין ייצוג של מי מהצדדים על ידי עורך דין. אולם, ייצוג של צד על-ידי עורך-דין יהיה רק באישור בית-המשפט ומטעמים מיוחדים שירשמו.
היעדרו של ייצוג משפטי אמור להעמיד את הצדדים במעמד שווה ולהביא לדיון פשוט ולא בשפה משפטית גבוהה.


אופן הגשת התביעה


את התביעה ניתן להגיש בעברית ישירות לבית המשפט ולמלא בטופס את פרטי התביעה, או להדפיס כתב תביעה ואף לכתוב כתב תביעה, בכתב יד ברור וקריא.


אפשר להגיש את התביעה בשלושה עותרים, ולצרף עותק לכל נתבע נוסף. מלבד זאת אפשר להגיש את התביעה באופן מקוון באמצעות "נט המשפט". כמו כן, יש לשלם אגרה בסך 1% מסכום התביעה, ולא פחות מ-50 שקלים (נכון ליום 01.01.19). את האגרה ניתן לשלם בכרטיס אשראי במערכת המקוונת או בבית-המשפט או במזומן בבנק הדואר.


מדוע חשוב להסתייע בעורך דין לצורך הכנת כתב תביעה או כתב הגנה?


בתי המשפט בכלל, ובית המשפט לתביעות קטנות בפרט, קורסים תחת עומס תיקים ואין לשופטים אפשרות להתעמק בכל התיקים לגופו של עניין בצורה מיטבית.


הציבור הרחב אשר מגיש תביעותיו בצורה בלתי מקצועית וללא השכלה משפטית, לרוב, אינו יודע להבחין בין טפל ועיקר מבחינה משפטית, ולכן לעיתים לא ניתן להבין מה דורש התובע בתביעתו ומהו הנזק שנגרם לו. בכך, נפגמת התביעה וסיכויי ההצלחה.


ניסיונו של עורך הדין באה לידי ביטוי בכתיבת כתב תביעה או כתב הגנה ענייני עם הסתמכות על החוק הקיים והפסיקות העדכניות הקיימות, וזאת בצורה ממוקדת עניינית ותמציתית על מנת שלשופט בדין יהיה ברור ונהיר מהן טענותיו של התובע או הגנתו של הנתבע. בקיאותו של עו"ד אלדד אמת באה לידי ביטוי באופן ברור ומובהק ומגבירה את סיכויי ההצלחה של התביעה ו/או ההגנה.

 

גרמו לך עוול? אתה חייב למקסם את תביעתך!


הגישו כנגדך תביעה? אתה חייב למזער את הנזק!


לעו"ד אלדד אמת ניסיון רב שנים בסיוע למיצוי ולמקסום זכויות בבית משפט לתביעות קטנות, הן לאנשים פרטיים והן לבתי עסק. לצורך קבלת ייעוץ משפטי אתם מוזמנים לפנות למשרדנו