ברור לכולנו שמציאות בה קיימת לכל שוטר סמכות בלתי מוגבלת לערוך חיפוש בגופו של כל עובר אורח, איננה רצויה ואף לא יכולה להתקיים. על כן, החוק ובתי המשפט הכירו בכך שקיימות מגבלות על ביצוע חיפוש גופני.


באופן כללי, שוטר מוסמך לבצע חיפוש על גופו של אדם במקרה בו קיים "חשד סביר" שאותו אדם מסתיר על גופו חפץ שהחזקתו אסורה (למשל: סם, כלי נשק וכדומה).כמו כן, כאשר שוטר עוצר אדם (על פי צו או שלא על פי צו), קמה סמכות חיפוש.


לשאלה מהו אותו "חשד סביר" אין תשובה חד משמעית, אך בתי המשפט הכירו במגוון פרמטרים לקביעה האם מתקיים חדש סביר. כך למשל, נקבע כי חשד סביר יכול להיות עקב הימצאותו של אדם בזירה בה בוצעה עבירה בסמוך למועד הביצוע, התנהגות לא שגרתית המרמזת כי האדם מסתיר משהו, בריחה משוטר וכדומה.


עם זאת חשוב לדעת כי בתי המשפט קבעו כי ישנם מקרים בהם לא ניתן לקבוע כי התקיים חשד סביר. למשל, עבר פלילי לכשעצמו איננו יכול להוות חשד סביר, מוצא לאומני, סגנון לבוש, "תחושה פנימית" של שוטר ואף נקבע כי עיניים אדומות אינן יכולות לכשעצמן להוות חשד סביר להחזקת סם.


האם ניתן לסרב לביצוע חיפוש?


כאשר מתקיים חשד סביר לביצוע חיפוש, החוק מקנה לשוטר סמכות לעכב אדם המסרב לחיפוש ולהביאו בפני קצין משטרה אשר יסביר לו את השלכות סירובו, ישמע את טיעוני החשוד ולבסוף יחליט האם לבצע חיפוש באמצעות כוח סביר או לא.


חשוב לדעת כי סירוב לחיפוש עשוי לשמש חיזוק ליתר הראיות הקיימות כנגד החשוד.


עם זאת, הדבר שונה כאשר לא מתקיים חשד סביר. במקרה כזה, על השוטר לבקש את הסכמת החשוד לביצוע החיפוש. ההסכמה לחיפוש חייבת להיות "הסכמה מדעת" ולאחר שהשוטר הסביר לחשוד באופן ברור כי סירובו לא ישמש כנגדו.


מהן ההשלכות של ביצוע חיפוש לא חוקי?


באם קיימת טענה שנוגעת לאי חוקיות החיפוש, יבחן בית המשפט האם התקיים חשד סביר ו/או האם ניתנה הסכמה מדעת לביצוע החיפוש.
במקרה בו ייקבע כי החיפוש איננו חוקי, לבית המשפט קיים שיקול דעת לפסול את הראיות שהושגו בחיפוש. במקרים רבים, במיוחד בעבירות של החזקת סמים בכמויות לשימוש עצמי, בתי המשפט מזכים נאשמים אשר הוכיחו כי החיפוש בוצע שלא על פי החוק.


עקרונות כלליים לביצוע חיפוש


קיימם מספר עקרונות כלליים אשר חלים בנוגע לחיפוש גופני. ראשית, החיפוש יתבצע תוך שמירה מרבית על פרטיות החשוד וכבודו ועל כן אין לבצע חיפוש גופני בפרהסיה. בנוסף, חיפוש גופני ככלל יתבצע בידי בן מינו של החשוד.


חשוב מאוד לפנות לקבלת ייעוץ מעורך דין פלילי, הבקיא בדיני החיפושים על מנת לבחון אפשרות שהתקיים חיפוש לא חוקי וכתוצאה מכך לבקש לפסול את הראיות שהושגו.