מהו למעשה הסכם ממון? מדובר בהסכם אשר נערך בין בני זוג אשר מעוניינים להסדיר את כלל ענייני הרכוש ביניהם ולמנוע מחלוקות והתדיינויות משפטיות ארוכות ומתישות, במקרה של פירוק מערכת היחסים.


חשוב לציין כי הסכם ממון נועד לא רק לזוגות נשואים, אלא מתאים ואף רצוי שגם זוגות ידועים בציבור יערכו הסכם ממון על מנת להסדיר את ענייני הרכוש ביניהם. חשוב לדעת, כי גם זוגות שלא נישאו, עשויים להיחשב כמי שחל עליהם משר של שיתוף ברכוש, זאת על פי הנסיבות ואורח החיים שבני הזוג מנהלים.


בהסכם ייקבע איזה רכוש יהיה שייך לכל אחד מבני הזוג לאחר פרידתם, ובין היתר ייקבע כיצד יחולק רכוש שנצבר במשותף, רכוש שהיה בידי אחד הצדדים בטרם החלו את הקשר הזוגי ועוד. כמו כן, ההסכם נועד להגן על הרכוש האישי של כל אחד בני הזוג וניתן לקבוע בו משטר של הפרדה רכושית מלאה בעת הפרידה, כך שהרכוש האישי של כל בן זוג לא יחולק כלל בעת הפרידה.


מדוע לערוך הסכם ממון?


ראשית, זוגות שהסדירו את יחסי הממון ביניהם באמצעות הסכם, יחסכו מעצמם ומצדדים שלישיים מלחמות ומאבקים מתישים ויוכלו לסיים את יחסיהם בשמירה על כבוד הדדי.


שנית, לעיתים אחד מבני הזוג מגיע לקשר כאשר ברשותו נסכים ואילו הצד השני מקבל זכויות בנכסים אלו במסגרת הקשר הזוגי. כך למשל, כאשר ברשותו של אחד מבני הזוג דירה והוא מאפשר לבן הזוג האחר להתגורר בה, נוצר מצב שנקרא בשפה המשפטית "שיתוף בדירת מגורים". במצב כזה, גם אם הדירה רשומה רק על שמו של בן זוג אחד, עשוי בית המשפט לקבוע כי עם פרידת בני הזוג הדירה תחולק באופן שווה בין הצדדים.


קביעה כזאת עשויה להתבסס בין היתר על סמך מגורים יחדיו בדירה, שיפוץ הדירה יחד ועוד.


בנוסף, במסגרת היחסים הזוגיים, עשוי להיווצר מצב בו לא ברור למי מבין בני הזוג שייך הרכוש וכך נכסיו של האחד עשויים להתמזג עם נכסי האחר. מצב כזה, מאפשר להגיש תביעות של בן זוג אחד לקבלת חלק מרכוש בן הזוג האחר.


על מנת למנוע מצבים כאלה ועל מנת שכל צד יוכל להגן על נכסים שאיננו מעוניין לשתף בהם את הצד האחר, מומלץ מאוד לערוך הסכם ממון אשר במסגרתו יוכלו הצדדים להחריג רכוש שלא יחולק ולקבוע לפי רצונם את חלוקת הרכוש.


מה חשוב לדעת כאשר עורכים הסכם ממון?


חשוב לדעת כי ההסכם הנו מסמך משפטי מחייב וכי הקבוע בו יחול במקרה של פרידה, גירושין, פטירת בן זוג ו/או סיום הקשר בכל דרך אחרת. כמו כן, חשוב לדעת כי כאשר מדובר בזוג נשוי או בזוג העורך הסכם ממון בטרם נישואין, קיימת חובה לאשר את ההסכם. כאשר ההסכם נערך לאחר נישואין יש לאשרו בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני וכאשר נערך בטרם הנישואין ניתן לאשרו גם בפני נוטריון.


כאשר מדובר בהסכם בין ידועים בציבור, אין חובה לאשרו אולם מומלץ לעשות זאת.


האם מדובר בהסכם לעשירים בלבד?


ממש לא. גם בן זוג אשר יש לו דירת מגורים אחת, עשוי למצוא עצמו מפסיד חצי משוויה בעת הפרידה, לאחר שעמל קשות על מנת לרכוש אותה. כמו כן, הסכם ממון מאפשר להסדיר מכלול עניינים רכושיים ובין היתר - השקעות שיישאו פירות לאחר תחילת הקשר, מכירת נכסים, תמורה עתידית ועוד.


בכל מקרה בו הנכם שוקלים לערוך הסכם ממון, אל תתפשרו ופנו לעורך דין המתמחה בדיני משפחה אשר יוכל לערוך עבורכם את ההסכם בצורה המתאימה ביותר לצרכים הייחודיים שלכם. עריכת הסכם באופן לא מקצועי, עשויה לגרום לביטולו מסיבות שונות.