אסיר השוהה באחד מבתי הכלא בצפון הארץ, אשר שפוט לריצוי עונש מאסר בן מספר שנים בגין עבירות מרמה והונאה שביצע, טוען כי הוא בעצמו נפל קורבן לתרמית מצד שירות בתי הסוהר.


האסיר החל לרצות את מאסרו לפני מסר חודשים באחד ממתקני הכליאה בצפון הארץ. באחד הימים, הוא הופתע לגלות כי גורמי המודיעין של בית הסוהר, הגדירו אותו כאסיר "טעון הגנה", הגדרה אשר משמעותה היא אסיר המצוי בסכסוך עם גורמים עברייניים ויש להפרידו מיתר האסירים ולהעבירו לאגף נפרד, בו שוהים אסירים טעוני הגנה בלבד.


יש לציין כי תנאי הכליאה באגפי טעוני ההגנה הם קשים יותר מאגפים רגילים, שכן אסירים אלה מופרדים מיתר האסירים בבית הסוהר, שעות יציאתם מהתא מוגבלות יותר, משך הזמן בו יכולים לשוחח בטלפון מוגבל ובאופן כללי הם מצויים במידור ובידוד, על מנת למנוע היתקלותם באסירים אחרים.


נחזור לאסיר שבענייננו. מכיוון שלדבריו הוא איננו מסוכסך עם שום גורם, מיד הגיש בקשה להסיר את סיווגו. להפתעתו, בניגוד לנהוג בשב"ס, לא הערימו עליו שום קושי והסירו את הסיווג באופן מיידי. האסיר המאושר, שב לאגף שלו וחש הקלה מכך שלא ייאלץ לעבור לבית סוהר אחר ולשהות באגף הממודר.


האסיר חתם על טופס בעברית, אף על פי שאינו יודע לקרוא ולכתוב בעברית


אולם, מסתבר שהשמחה הייתה רגעית. לאחר פרק זמן קצר מאוד, התבקש האסיר לחתום על טופס שכתוב בשפה העברית, בעוד האסיר איננו יודע כלל קרוא וכתוב בעברית. לא הייתה לו כל סיבה לחשוד שמא מדובר במסמך אשר ישלח אותו היישר לאגף הממודר בבית סוהר אחר ועל כן הוא חתם, בעוד איננו מבין לגמרי על מה הוא נאלץ לחתום. האסיר היה בטוח כי הוא חותם על כך שהוא מסכים להסיר ממנו את ההגדרה כ"טעון הגנה".


לא חלף זמן רב מרגע החתימה וכבר הודיעו לאסיר שיארוז מיד את חפציו שכן הוא עובר לבית סוהר אחר, עם תנאי כליאה קשים ואוכלוסייה עבריינית "כבדה". להזכירכם כי האסיר מיודענו הנו עבריין "צווארון לבן" ועתה משלחים אותו לרצות מאסרו יחד עם עבריינים המרצים מאסר בעבירות קשות, ברור לכל כי לא דומה עבריין מרמה לעבריין אלימות.


ברגע זה, כך טוען האסיר, הבין כי הוא עצמו נפל קורבן לתרמית שטמנו לו גורמי בית הסוהר והסתבר לו כי הוא חתם על טופס הסכמה להיות מוגדר בשנית "טעון הגנה", בניגוד גמור לרצונו. בן רגע האסיר איבד כל סיכוי לקבל טיפול ולהשתלב בהליך שיקומי, שכן לגורמי הטיפול במתקן הכליאה בו הוא מצוי כעת אין כל תכנית להציע לו וזאת לאחר שלפני שחתם על הטופס בו לטענתו רומה, היה אמור להתחיל תכנית טיפולית ייעודית לעברייני צווארון לבן.


כעת פנה האסיר לבית המשפט המחוזי, על מנת שיוכל לשטוח את טענותיו ולבקש בכל לשון של בקשה להשיב את המצב לקדמותו ולא לתת למי שהונה אותו ליהנות מפירות מעשה המרמה.