במקרים שבהם מתגלה שהדירה אינה ראויה למגורים, רשאים השוכרים להפר את חוזה השכירות - תיקון משמעותי לחוק שמגן על הדייר הקטן.

 

ידוע שלחוזה שכירות שנחתם בין שני צדדים יש תוקף משפטי קביל, והפרתו עשויה לגרור אחריו תביעה. אלא שבעקבות כניסת התיקון לחוק השכירות ביולי 2017 השתנו כללי המשחק, ולשוכרים אשר גילו ששכרו 'חתול בשק' יש כיום דרך מילוט מעוגנת בחוק.

 

מקרה שקרה, ומייצג אחת מהעילות המצדיקות הפרת חוזה מצד השוכר. למשרדי הגיע אדם שסיפר שחתם חוזה שכירות לאחר שבדק את הדירה ומצא שהיא לשביעות רצונו. לאחר שנכנס לבית עם בת זוגו, לאחר שהתמקמו בבית והרגישו כאילו הוא ביתם, גילו בני הזוג להפתעתם שלא ידעו הכול במעמד החתימה על ההסכם. באזור מסוים בבית הם גילו רטיבות ועובש, והבינו שהבית אינו ראוי למגורים. כשפנו למשכיר הוא שלף מיד את החוזה, והשניים הבינו שהוא מונח כחרב על צווארם.

 

חוזה שכירות אינו דרך ללא מוצא

 

חוק השכירות והשאילה, תשל"א -1971 מאפשר דרך מוצא לשוכרים בדירה שאינה ראויה למגורים, שבעליה ידע שיש בה ליקויים ולמרות זאת הציע אותה להשכרה, או במקרה אחר שבו נוצרו ליקויים בדירה ובעל הדירה נמנע מלתקן אותם. בנוסף, תיקון החוק מגדיר בפעם הראשונה דירה שאינה ראויה למגורים ברשימה מפורטת:

 

דירה שאין בה מערכת ניקוז, מערכת חשמל או תאורה; דירה שאין בה פתחי אוורור ותאורה טבעית או דלתות וחלונות לסגירת הפתחים, כולל דלת ראשית שלה אמצעי נעילה; דירה שאין בה מערכת להספקת מי שתייה; מחיצה בין חדר השירותים לדירה; ודירה שיש בה סיכון בלתי סביר לבטיחות השוכר או לבריאותו.

 

עובש, טחב ועילה להפרת חוזה

 

ולהמשך סיפור המקרה. לזוג המבוהל שנכנס למשרדי הסברתי שהחרב אינה מונחת על צווארם. שבמקרים שבהם המשכיר לא הצהיר על הפגם והוא נחשף רק לאחר כניסתם או במקרים שבהם נוצר הפגם לאחר כניסתם, חלה חובת התיקון ועלותו על המשכיר. כלומר, לאחר שהשוכרים הודיעו לבעל הדירה על הפגם הוא חייב לתקן אותו על חשבונו, ואם לא תיקן יכולים הם לתקן את הפגם ולהפחית את העלות מדמי השכירות. אבל במקרה שהדירה אינה ראויה למגורים, כפי שמפורט בתיקון החוק, הם רשאים לעזוב את הדירה, מבלי שיחשבו שהפרו את חוזה השכירות.

 

גם לשאלת מסגרת הזמן לטיפול בליקויים יש מענה בחוק. כל ליקוי בדירה חייב המשכיר לתקן בפרק זמן של עד 30 יום, וזאת מרגע שקיבל הודעה על כך מהשוכר. אבל במקרה שמדובר בפגם שאינו מאפשר המשך מגורים באופן סביר מחויב המשכיר לתקנו בפרק זמן של עד שלושה ימים.

 

ובכל זאת לא הכול זהב

 

התיקון לחוק אומנם שומר לראשונה על זכויותיהם של השוכרים, אבל לצד זה מציב גבולות ברורים גם להם. ובמילים אחרת האחריות לדירה מוטלת גם עליהם.

 

החוק קובע שאם מדובר בפגם שנדרש לו תיקון קל, שהשוכר יכול לתקנו בעצמו או בעזרה של אדם שאינו איש מקצוע או במקרה שבו הפגם נוצר כתוצאה מנזק לא סביר שגרם השוכר לבית, הוצאות התיקון אינן חלות על המשכיר אלא על השוכר.

 

ומה אם חתמתם על סעיף ויתור על תביעה?

 

בחוזים סטנדרטים לשכירות מופיע לעיתים סעיף בנוסח הבא: "השוכר מצהיר כי ראה ובחן את המושכר ומצאו מתאים למטרותיו והינו מוותר על כל טענת פגם או אי התאמה". אל חשש התיקון לחוק נותן מענה עד לפרטים הקטנים ביותר, וקובע כי תנאי שכזה בחוזה אינו תקף. כלומר, גם במקרה שהשוכרים חתמו על תנאי שכזה בחוזה הוא בטל ומבוטל.