השימוע הוא הליך אשר נערך על ידי המעסיק טרם ההחלטה על פיטורי העובד. בהליך זה המעסיק ישמיע בפני העובד את סיבותיו בדבר רצונו בפיטורי העובד. כמו כן, לעובד ניתנת האפשרות להשמיע דבריו על מנת למנוע את הפיטורים.


על המעביד חלה החובה לקיים את ההליך השימוע באוזן קשבת, בלב שלם ונפש חפצה שכן אחרת יתכן והשימוע יחשב כנערך למראית עיין בלבד.


העובד רשאי להסתייע בזמן השימוע בעורך דין.


מה היא מטרת השימוע?


הליך השימוע נועד לתת לעובד הזדמנות להשמיע את דבריו בפני המעסיק טרם ההחלטה על פיטוריו. כך, ניתנת לעובד האפשרות להפריך את טענות המעסיק ולהראות כי הן אינו נכונות או מבוססות ובכך למנוע את פיטוריו.


כיצד על השימוע להיערך?


הזימון לשימוע יימסר לעובד בכתב מספר ימים טרם השימוע.


העובד יתייצב לשימוע כאשר נמסרו לו טענות ונימוקי המעסיק לעניין הפיטורים.


על המעסיק להקשיב לעובד בנפש חפצה.


על המעסיק לערוך פרוטוקול או תיעוד אחר של השימוע.


על המעסיק לדון ולשקול את כל טענות העובד שלא בנוכחותו.


ההחלטה בעניין פיטורי או אי פיטורי העובד תימסר לו במועד מאוחר יותר.


מה הן תוצאות השימוע?


לאחר השימוע יימסר לעובד מכתב החלטה מנומק בו יתבשר האם טענותיו התקבלו ומה החלטת מעסיקו בדבר פיטוריו.


כיצד בית המשפט מתייחס לשימוע שלא בוצע כהלכה?


במקרה בו לא נערך לעובד שימוע או נערך שימוע אך נפלו בו פגמים מהותיים יהא העובד זכאי לבקש סעד בגין פיטורים שלא כדין. פיצויים אלו יכללו את הנזק שנגרם לעובד ואת הפגיעה בהשתכרותו בשל הפיטורים שלא כדין.

נשמח לעמוד לעזרתכם.


מידע זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם.

 


עודכן ב: 19/05/2016