הארנונה היא מס המוטל על פי פקודת העיריות על אלו אשר מחזיקים בדירות מגורים ובמבנים אשר אינם משמשים למגורים. למשל, מבני תעשייה, מלאכה, חניונים, משרדים, חנויות וכדומה. חוק ההסדרים קובע מידי שנה בעבור כל הרשויות המקומיות בארץ את שיעורי ההעלאה של החיובים לעומת החיובים של השנה הקודמת.


זה אשר חייב בארנונה רשאי בתוך 90 יום מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על בסיס מספר טענות:


1. הנכס בגינו נדרש התשלום אינו נמצא באשור התשלום כמופיע בהודעת התשלום.


2. בהודעת התשלום נפלה טעות בעניין סוג הנכס, גודלו או אופן השימוש בו.


3. מקבל הודעת התשלום אינו מחזיק בנכס על פי המשמעות בסעיפים 1 ו- 269 לפקודת העיריות.


על מנהל הארנונה להשיב להשגה תוך 60 יום מקבלת ההשגה.


זה הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה בהחלטה על השגתו, רשאי תוך 30 יום מיום קבלת התשובה להגיש ערר לפני ועדת ערר.


כמו כן, על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים תוך 45 ימים מיום פרסום ההחלטה כדין או מיום שהעותר קיבל הודעה עליה או מיום שנודע לעותר עליה, לפי המוקדם.


רצוי להיוועץ בעורך דין שילווה את התהליך מוקדם ככל שניתן, על מנת לשפר סיכויי הצלחתכם.


נשמח לעמוד לעזרתכם.


(מאמר זה אינו מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לו ואינו מהווה המלצה לנקיטת הליכים או להימנעות מהם)