מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק עבודת נשים (תיקון מס' 55) (חופשת אבהות), התשע"ו-2016.


מוצע לקבוע שעובד יהיה רשאי להיעדר עד 5 ימים מהיום שלאחר יום הלידה של בת זוגו. דין ההיעדרות בשלושת הימים הראשונים כדין חופשה שנתית, ואם אין לעובד ימי חופשה המגיעים לו, כדין חופשה ללא תשלום. בשני הימים הנותרים דין ההיעדרות כדין היעדרות מפאת מחלה, כאשר רואים את ימי ההיעדרות כיום השני והשלישי למחלתו והעובד יהיה זכאי לגבי ימים אלו לתשלום לפי חוק דמי מחלה.

 

בדברי ההסבר להצעה נכתב:

 

תקנות דמי מחלה (כללים בדבר היעדרות עובד עקב הריון ולידה של בת זוג), התשס"א–2000, צמצמו את האפשרויות שעומדות בפני האב באשר להיעדרות על חשבון ימי מחלה על מנת להתלוות לבת זוגו לבדיקות היריון. הצעה זו מציעה לתת את שיקול הדעת בידי האב בשאלה לאילו בדיקות להצטרף אליהן ובכך להפכו לחלק מתהליך ההיריון.

 

מחקרים רבים עמדו על מעורבותם של אבות בטיפול בילדים ומצאו קשר ברור בין מעורבות בגידול ובחינוך הילד ללקיחת חופשת אבהות. ישראל אינה מזכה כיום גברים בחופשת אבהות, זאת למרות שישראל היא המדינה עם שיעור הילודה הגבוה ביותר בעולם המערבי, מה שהופך כל יום חופש ליקר ערך למשפחות. בכל העולם המערבי ישנה התקדמות לעבר מודל של הורות שוויונית והצעת חוק זו באה לעגן בחקיקה זמן משותף של זוג הורים בעת הולדת התינוק או התינוקת.