עורכי דין פורום עורכי דין פורום דיני מכרזים - הרמת מסך לחברה

פורום דיני מכרזים - הרמת מסך לחברה

מכרז הינו הליך בו יכולה חברה לבקש הצעות מספקי שירותים או ציבור רוכשים (במקרה של מכרזי נדל"ן) להציע את מועמדותם לקבלת העבודה או רכישת המוצר; כאשר החברה המציעה צריכה לפעול לפי החוקים המאפשרים הזדמנות שווה לבעלי המקצוע או לציבור הרוכשים להגיש מועמדותם. המועמדים, מצדם, צריכים להוכיח את יכולתם לעמוד בתנאי המכרז ולהתחרות על מקומם מול מציעים אחרים תחת הפרמטרים שנקבעו על ידי מקימי המכרז.


כמו כן, מקימי המכרז יכולים להחליט על פי אלו פרמטרים ייבדקו המועמדים, אם על פי הצעת המחיר או על פי איכות עבודתם, והכל בהתאם למהות המכרז ובהתאם לחוק. המכרז מחויב לפי חוק במגזר הציבורי, אך משתמשים בו גם במגזר הפרטי.
 

פורום דיני מכרזים הוקם במטרה לתת מענה על כל שאלה משפטית מעשית הקשורה בתחום המכרזים.

פורום דיני מכרזים - הרמת מסך לחברה

עו"ד יוסי גנון

053-7105236


אודות מנהל/ת הפורום:

 עו"ד יוסי גנון מוסמך במשפטים בתחום המשפט המסחרי , LL.Mבנוסף לתואר במנהל עסקים (התמחות במימון) ובעל ניסיון רב בתחום המסחרי-מינהלי, דיני מכרזים, וכן בתחום רישוי עסקים, דיני חברות ונדל"ן.


עו"ד יוסי גנון משלב תפישה כלכלית מסחרית עם ניסיונו כבעל משרד עו"ד מסחרי מינהלי הבאים לידי ביטוי, במתן שירות אישי וכולל ללקוח. לעו"ד גנון ניסיון רב במתן ייעוץ לגופים מסחריים ופרטיים בתחום דיני המכרזים ובכלל זה לקבלנים. עו"ד גנון משלב את ניסיונו בליטיגציה מסחרית כחלק בלתי נפרד מהמעטפת המשפטית המוענקת ללקוח וכן התמחות מיוחדת בתנאי סף דוגמת איתנות פיננסית ותנאים אחרים אשר עלולים להפר את העקרונות שעומדים בבסיס דיני המכרזים.
 

הודעה חדשההודעה חדשההודעה ללא תוכןהודעה ללא תוכן
השתתפות במכרז והגשת הצעה באמצעות דואר רשום
גור
12/8/2018 14:33
הרמת מסך נגד בעל מניות בחברת יחיד
תמר
7/8/2018 13:05
העילות להרמת מסך
עו"ד יוסי גנון
7/8/2018 14:30
חובת הצגת ערבות בנקאית למשתתף במכרז
אוריה
2/8/2018 14:45
ערבות בנקאית תנאי סף
עו"ד יוסי גנון
2/8/2018 15:33
פסילת הצעה במכרז עקב מסמכים חסרים
מאיה
29/7/2018 13:23
השגה על החלטת פסילה ועדת מכרזים
עו"ד יוסי גנון
2/8/2018 15:30
נסיגה מהצעה זוכה עקב פשיטת רגל
יוסף
22/7/2018 13:36
נסיגה מהצעה זוכה
עו"ד יוסי גנון
22/7/2018 13:47
אי עמידה בתנאי סף
איריס
15/7/2018 14:15
זכות עיון למשתתף
עו"ד יוסי גנון
15/7/2018 14:26
האם יש העדפה לתוצרת הארץ?
חיים סוקוניק
11/7/2018 11:42
העדפה לתוצרת הארץ במכרזים
עו"ד יוסי גנון
15/7/2018 14:25
האם תנאי במכרז מפלה וניתן לטעון כנגדו?
גבי
10/7/2018 15:21
אבחנה מותרת והפליה אסורה במכרז
עו"ד יוסי גנון
10/7/2018 15:41
התיישנות או שיהוי בהגשת תביעה כנגד אי עמידה במכרז
אפרת
2/7/2018 2:35
שיהוי בביצוע החוזה לאחר מכרז
עו"ד יוסי גנון
2/7/2018 9:54
מניעת טענה להעדפה אסורה במכרז
שלומי
28/6/2018 14:05
חשש מניגוד עניינים ומשוא פנים
עו"ד יוסי גנון
28/6/2018 16:23
בחירה בהצעה שלא זכתה על ידי ועדת המכרזים
אור
24/6/2018 13:28
ביטול מכרז ופרסום מכרז
עו"ד יוסי גנון
24/6/2018 15:27
צירוף מסמך חשבונאי לאחר המועד הסופי
ארז
17/6/2018 14:07
הצעה חסרה
עו"ד יוסי גנון
17/6/2018 14:16
תיקון טעות במכרז או הוצאת מכרז חדש
קטיה
10/6/2018 13:32
תיקון טעות במכרז
עו"ד יוסי גנון
10/6/2018 14:16
טעות של ועדת המכרזים
יעקב
5/6/2018 13:44
תקיפת החלטה של ועדת המכרזים
עו"ד יוסי גנון
10/6/2018 11:00
ביטול רישיון עסק אחרי הגשת הצעה במכרז
עידית
31/5/2018 14:22
שינוי נסיבות לאחר זכיה במכרז
עו"ד יוסי גנון
31/5/2018 14:34