האם אני מסכן משהו בזכויותי כשאני יוצא מהבית לפני הסכם ?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה