סכום שניתן לגיס לפני עשר שנים בתור הלוואהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה