גרוש השתמש בדירה ללא ששילם לי על החלק שליFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה