חוק עזר עירוני שאוסר על לינה בשטח ציבורי ובחופיםFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה