הזמינו אותי לשימוע ואני מעוניין לא להופיע לשימוע ולעזוב את העבודהFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה