מותר לתת לי עבודה שונה בימי הודעה מוקדמת?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה