האם מותר לאוטובוס ציבורי לבצע קיפוח זכות?Facebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה