סימון אין חניה ע"י העירייה בחניה ציבוריתFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה