עקיפה לפני צומת - פניית ימינה ללא רמזורFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה