האם מעבר באור אדום ברמזור גורר רישום פליליFacebook Whatsapp Whatsapp Mail
למעלה